Bộ xử lý Intel® Xeon®

Giới thiệu bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3, một kiến trúc cân bằng cung cấp khả năng tăng tốc AI tích hợp và các tính năng bảo mật nâng cao, cho phép bạn an tâm xử lý khối lượng công việc của mình tại nơi chúng hoạt động tốt nhất - từ biên mạng đến đám mây.

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 mang lại lợi ích từ nhiều thập kỷ đổi mới cho các yêu cầu khối lượng công việc phổ biến nhất, được hỗ trợ bởi các mối quan hệ đối tác chặt chẽ và tích hợp sâu với các nhà cung cấp giải pháp và công ty phần mềm hàng đầu thế giới. Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 được tối ưu hóa cho nhiều loại khối lượng công việc và cấp độ hiệu năng, toàn bộ đi kèm với với kiến trúc Intel mở, nhất quán mà bạn biết và tin cậy.

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® mới ›

Máy trạm di động và cố định được trang bị bộ xử lý Intel® Xeon® cung cấp một nền tảng mạnh mẽ, đáng tin cậy, có thể quản lý và sẵn sàng cho tương lai. Được thiết kế để sử dụng với cường độ cao, máy trạm dựa trên bộ xử lý Intel® Xeon® được tối ưu hóa để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng dành cho các chuyên gia trên đa dạng khối lượng công việc.

Bộ xử lý Intel® Xeon®

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Retail prices reported as of 25 Jan 2022 09:28:13 GMT