Bộ xử lý Intel® Xeon®

Giới thiệu bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3, một kiến trúc cân bằng cung cấp khả năng tăng tốc AI tích hợp và các tính năng bảo mật nâng cao, cho phép bạn an tâm xử lý khối lượng công việc của mình tại nơi chúng hoạt động tốt nhất - từ biên mạng đến đám mây.

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 mang lại lợi ích từ nhiều thập kỷ đổi mới cho các yêu cầu khối lượng công việc phổ biến nhất, được hỗ trợ bởi các mối quan hệ đối tác chặt chẽ và tích hợp sâu với các nhà cung cấp giải pháp và công ty phần mềm hàng đầu thế giới. Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 được tối ưu hóa cho nhiều loại khối lượng công việc và cấp độ hiệu năng, toàn bộ đi kèm với với kiến trúc Intel mở, nhất quán mà bạn biết và tin cậy.

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® mới ›

Bộ xử lý Intel® Xeon®

Điểm chuẩn của bộ xử lý Intel® Xeon®


Xem tốc độ, hiệu năng và thông tin cấu hình đầy đủ.