Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Bộ xử lý Lõi (P+E) Kiến trúc kết hợp hiệu năng với hai vi kiến trúc lõi mới, lõi Hiệu năng (lõi P) và lõi hiệu suất (lõi E), trên một đế cắm bộ xử lý duy nhất. Chọn Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (một số bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 12 nhất định trở xuống) không có kiến trúc kết hợp hiệu năng, chỉ có lõi P.

2

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

3

Được tích hợp vào phần cứng, Intel® Thread Director chỉ được cung cấp trong các cấu hình cấu trúc kết hợp hiệu suất của bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12; Bắt buộc kích hoạt hệ điều hành. Các tính năng và chức năng có sẵn khác nhau tùy theo hệ điều hành.

4

Kết quả được ước tính hoặc mô phỏng.

5

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ.

6

Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

7

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

8

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.

9

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.