Bộ xử lý

Bộ xử lý Intel® mang đến cho bạn hiệu suất đẳng cấp thế giới cho mục đích kinh doanh và cá nhân. Tìm nhiều bộ xử lý theo loại thiết bị — máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm và máy chủ. Khám phá các tùy chọn bộ xử lý tốt nhất để chơi game nhập vai, tạo nội dung, IoT và các ứng dụng nhúng cũng như trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ xử lý

Bộ xử lý theo thiết bị

Chọn trong rất nhiều bộ xử lý Intel® dành cho máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm hoặc máy chủ.

Bộ xử lý theo trường hợp sử dụng

Tìm bộ vi xử lý tốt nhất để chơi game, sáng tạo nội dung, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông báo và Tuyên bố từ chối trách nhiệm1 2

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

2 Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các bài kiểm tra hiệu suất có thể chỉ được tối ưu hóa cho hiệu suất trên bộ vi xử lý Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống, bộ phận, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể của máy tính. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin đầy đủ, vui lòng truy cập www.intel.com/benchmarks. Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.
3

Giá bán lẻ được báo cáo kể từ 28 Jan 2022 17:12:12 GMT