Dòng bộ xử lý Intel Atom®

Cung cấp công nghệ tiên tiến và khả năng xử lý lúc bạn cần nhất với bộ xử lý Intel Atom® hiệu quả về chi phí, độ bền và linh hoạt cho cơ sở hạ tầng mạng, bảo mật mạng và thiết bị lưu trữ.

Dòng bộ xử lý Intel Atom®