Tăng tốc độ tăng trưởng của bạn

Chương trình hội viên Liên minh Đối tác Intel® mang đến cho bạn những cơ hội độc quyền để phát triển doanh nghiệp, như tham gia vào thị trường toàn cầu của chúng tôi, đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ quảng bá – tất cả đều điều chỉnh riêng theo nhu cầu của bạn.

Lợi ích hội viên

Đào tạo và chứng nhận

Nhập học vào Đại học Đối tác Intel® mang lại cho bạn chương trình đào tạo chuyên môn về các công nghệ tiên tiến, chương trình chứng nhận và phần thưởng cho việc học tập.

Tài nguyên tiếp thị

Tham gia vào Thị trường Các giải pháp Intel® và Intel® Marketing Studio giúp bạn tạo ra thêm nhu cầu cho sản phẩm và dịch vụ của mình.

Phần thưởng giá trị

Nhận điểm cho các hoạt động đủ điều kiện của bạn, tăng cấp bậc trạng thái thành viên và truy cập vào tài nguyên bổ sung để phát triển doanh nghiệp của mình.

Hỗ trợ nhanh chóng

Nhanh chóng kết nối trực tiếp với nhân viên hỗ trợ và quản lý khách hàng của Intel bất cứ lúc nào bạn cần giải đáp thắc mắc.

Bậc thành viên

Lợi ích và yêu cầu của chương trình hội viên Liên minh Đối tác Intel® thay đổi tùy theo từng bậc.

Thành viên

Tất cả các thành viên đều được nhập học vào Đại học Đối tác Intel®, niêm yết trong danh mục Thị trường Các giải pháp Intel®, cùng với lợi ích kết nối phát triển kinh doanh, hỗ trợ khách hàng trong vòng 48 giờ và nhiều lợi ích khác.

Vàng

Ngoài các lợi ích thành viên, các thành viên bậc Vàng sẽ nhận được cửa hàng tại Thị trường Các giải pháp Intel® với các công cụ tạo lập khách hàng tiềm năng, lời mời đặc biệt, hỗ trợ khách hàng trong vòng 24 giờ và lợi ích khác.

Titan

Ngoài các lợi ích của bậc Vàng, thành viên bậc Titan nhận được công cụ tạo lập khách hàng tiềm năng và kết nối với khách hàng phù hợp tốt hơn, thông tin trước khi phát hành sản phẩm, hỗ trợ khách hàng trong vòng 4 giờ và nhiều lợi ích khác.

Lợi ích chuyên môn cho lĩnh vực kinh doanh chính


Liên minh Đối tác Intel® cung cấp tài nguyên độc quyền về AI, đám mây, điện toán hiệu năng cao và các lĩnh vực giải pháp khác để giúp lập kế hoạch, xây dựng và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.