Tăng tốc độ tăng trưởng của bạn

Chương trình hội viên Liên minh Đối tác Intel® mang đến cho bạn những cơ hội độc quyền để phát triển doanh nghiệp, như tham gia vào thị trường toàn cầu của chúng tôi, đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ quảng bá – tất cả đều điều chỉnh riêng theo nhu cầu của bạn.

Lợi ích chuyên môn cho lĩnh vực kinh doanh chính


Liên minh Đối tác Intel® cung cấp tài nguyên độc quyền về AI, đám mây, điện toán hiệu năng cao và các lĩnh vực giải pháp khác để giúp lập kế hoạch, xây dựng và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.