Các Thương Hiệu

Thông Tin Về Thương Hiệu

Xin đọc cẩn thận các quy định sau đây trước khi sử dụng site này. Đồng thời, vui lòng tham khảo hướng dẫn về các Thương hiệu và Nhãn hiệu.

3D XPoint, Agilex, Altera, Arc, Arria, Axxia, Barefoot Networks, logo Barefoot, logo Footsie, Celeron, Cyclone, Docea, DoubleShot, eASIC, easicopy, FlexRAN, Gaudi, Granulate, Hyperflex, Intel, logo Intel, Intel Adaptix, Intel Agilex, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel Evo, Intel Geti, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Optane, Intel RealSense, Intel SpeedStep, Intel Tiber, Intel Unison, Intel vPro, Iris, Killer, Linutronix, MAX, Movidius, Myriad, Nios, OpenVINO, logo OpenVINO, Pentium, Quartus, Simics, SmartByte, SoftSilicon, Sound Mark, StarPro, Stay With It, logo Engineering Stay With It, Stratix, logo Stratix, The Journey Inside, Thunderbolt, logo Thunderbolt, Tofino, Ultrabook và Xeon là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel.

*Các tên và thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu khác.

Microsoft, Windows, và logo Windows là các thương hiệu hoặc các thương hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle.

Nhãn từ và logo Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn đó của Intel Corporation đều có giấy phép.

Tập Đoàn Intel sử dụng nhãn hiệu Palm OS* Ready theo giấy cho phép của Palm, Inc.

OpenCL và logo OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.

SYCL là thương hiệu của Khronos Group Inc.

Radeon và logo Radeon RX Vega là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc.

SPEC®, SPECrate® và SPEC CPU® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Tập Đoàn Đánh Giá Hiệu Suất Tiêu Chuẩn. Xem http://www.spec.org/spec/trademarks.html để biết thêm thông tin.

© Intel Corporation