Đám mây Biên là gì?

Điện toán đám mây biên mang sự sự tiện lợi của đám mây đến các mạng biên.

Điện toán Đám mây: Giới thiệu

Ngày nay, hầu như tất cả các doanh nghiệp đều dựa vào điện toán đám mây ở một mức độ nào đó. Nhưng chính xác thì điện toán đám mây là gì?