Bộ xử lý

Máy Tính Này Có Tính Cá Nhân - Và Có Mục Đích Hơn

Sau 50 năm dành cho máy tính cá nhân, Intel đang mở đường cho một kỷ nguyên mới: máy tính có mục đích. Tiêu chuẩn mới này nhằm cung cấp cho mọi người công nghệ mà họ cần để thực hiện những điều tuyệt vời. 

Sự Kiện

Intel tại Triển lãm Di động Toàn cầu 2021

Cùng chúng tôi khởi động Triển lãm Di động Toàn cầu 2021 với sự kiện trực tuyến "Edge of Wonderful" (Biên giới diệu kỳ). Các nhà lãnh đạo của Intel sẽ trình bày các sáng tạo và hoạt động thực hiện sáng kiến để phục vụ khách hàng của chúng tôi trong thế giới đầy biến đổi của truyền thông 5G.

Đổi mới

Chuyển Đổi Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Thông Qua Việc Tăng Cường Sự Tham Gia Của Bệnh Nhân 

Đối với các bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, để giảm bớt gánh nặng cho lực lượng lao động của họ và giải quyết tốt hơn các điểm đau của bệnh nhân, họ sẽ cần các giải pháp quản lý bệnh nhân tự động. Sách trắng này trình bày sáng tỏ cách các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể tận dụng các tiến bộ công nghệ để tăng sự tham gia của bệnh nhân, đồng thời thúc đẩy các kết quả lâm sàng nhanh hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động.