Công nghệ 3D NAND

Hãy gửi lời chào đến công nghệ Intel® 3D NAND TLC 144 lớp thế hệ mới.

Phần mềm

Tiêu chuẩn vàng oneAPI

Tìm hiểu cách chúng tôi mang đến sự tự do lựa chọn cho các nhà phát triển trong kỷ nguyên XPU.