Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản") trước khi sử dụng trang web. Khi truy cập và sử dụng Trang web cũng như Tài liệu của Tập đoàn Intel ("Intel"), bạn phải chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản Sử dụng sau đây. Nếu quý vị không đồng ý với những Điều khoản này, xin đừng sử dụng trang web của Intel hoặc xin đừng tải xuống bất kỳ Tài liệu nào.

Phạm vi Điều khoản

Những Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho tất cả các Trang web của Intel, cho dù đó là trang bảo trợ, được quản lý thông qua nhà cung cấp ở bên thứ ba hoặc được lưu trữ bởi một bên thứ ba (từ nay trở đi sẽ được nhắc đến là "Trang web"). Những Điều khoản này cũng áp dụng cho bất kỳ nguồn tài nguyên và công cụ nào được cung cấp thông qua các Trang web của Intel, bao gồm nhưng không giới hạn, các công cụ dành cho nhà phát triển, khu vực tải xuống, khu vực nghiên cứu, diễn đàn cộng đồng, phòng chat, blog, trang web chia sẻ và thông tin sản phẩm. Những Điều khoản này áp dụng cho tất cả các Trang web của Intel, cả trong hiện tại lẫn trong tương lai. Từ nay trở đi, tất cả các tài liệu thuộc phạm vi bảo vệ của những Điều khoản Sử dụng này sẽ được gọi là "Tài liệu".

Intel có thể cung cấp những Điều khoản Sử dụng cho hoạt động hoặc chương trình riêng, ví dụ như khi Intel cung cấp Tài liệu tương tác và/hoặc cho phép Nội dung do Người dùng Tạo ra. Nếu đúng như vậy, trong phạm vi mà những Điều khoản này không trái ngược với Điều khoản Sử dụng của chương trình riêng, các Điều khoản có trong tài liệu này vẫn có đầy đủ hiệu lực.

An toàn và Riêng tư

Thông tin cá nhân: Thông tin được nộp thông qua biểu mẫu trên Trang web hoặc Tài liệu sẽ được kiểm soát theo Chính sách Riêng tư của Intel.

Tài khoản thành viên, Mật khẩu và Bảo mật: Thỉnh thoảng, Intel có thể có trang web dành riêng cho một chương trình hoặc hoạt động cụ thể yêu cầu bạn lập tài khoản thành viên và/hoặc mật khẩu cho trang. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giữ bí mật mật khẩu và tài khoản của bạn. Hơn thế nữa, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ mọi hoạt động nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Intel khi thấy có hoạt động sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hoạt động nào vi phạm an toàn ở đây. Intel sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi mất mát bạn có thể phải chịu do ai đó dùng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, cho dù bạn có thể biết hoặc không biết việc này. Tuy nhiên, bạn có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát mà Intel hoặc bên đối tác khác phải chịu do ai đó sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, khi không được phép của người chủ tài khoản.

Điều khoản Sử dụng

Sử dụng cá nhân phi thương mại: Trang Web này được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Trừ khi được xác định hoặc như đã được đề cập trong những Điều kiện này, bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, trưng bày, thực hiện, mô phỏng, phát hành, tạo sản phẩm phát sinh từ đó, chuyển nhượng, hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ có được từ Tài liệu.

Bạn không được sử dụng hoặc tạo điều kiện cho việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ Tài liệu nào liên quan đến bất kỳ phân tích xâm phạm nào về các sản phẩm của Intel®.  Bằng việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ Tài liệu nào, bạn đồng ý cấp cho Intel giấy phép không độc quyền, không có bản quyền tác giả cho bất kỳ xác nhận rõ ràng nào được rút ra sau đó bao gồm vấn đề được tiết lộ trên trang web này.

Không được sử dụng cho mục đích trái pháp luật hoặc Bị cấm: Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc Tài liệu vì bất kỳ mục đích trái phép hoặc bị cấm theo những Điều khoản Sử dụng này. Bạn không được:

 1. Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ nội dung nào trái phép, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gian dối, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc mang tính phân biệt chủng tộc, dân tộc hay nói cách khác đáng chê trách;
 2. Sử dụng Trang web, Tài liệu, Dịch vụ hoặc hoạt động để "lén lút theo dõi" hay nói cách khác, quấy rối hoặc gây hại cho người khác;
 3. Mạo nhận bất kỳ người hoặc pháp thể nào, bao gồm nhưng không giới hạn, là cán bộ của Intel, người đứng đầu diễn đàn, hướng hướng dẫn hoặc tổ chức, hay phát biểu giả dối, hoặc nói cách khác xuyên tạc quan hệ liên kết của quý vị với một người hoặc pháp thể, hoặc thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hoạt động hoặc hành vi bị cấm;
 4. Giả mạo phần tiêu đề hay nói cách khác sử dụng thông tin nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền thông qua Trang web hoặc Tài liệu;
 5. Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền liên hệ theo bất cứ luật lệ hoặc mối quan hệ ủy thác hoặc thông qua ký kết hợp đồng nào (ví dụ thông tin nội bộ, thông tin bí mật và sở hữu độc quyền, được biết hoặc tiết lộ qua quan hệ công việc hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ thông tin);
 6. Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác ("Quyền") của bất kỳ bên nào;
 7. Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ quảng cáo trái phép hoặc không mong muốn, tài liệu quảng cáo, "thư tạp", "thư rác", "thư dây chuyền", "kinh doanh đa cấp" hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác;
 8. Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã máy tính, tập tin hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hay giới hạn chức năng của phần mềm hoặc phần cứng của máy tính và thiết bị thông tin liên lạc;
 9. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Tài liệu theo bất kỳ hình thức nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, gây quá tải hoặc làm hư hỏng bất kỳ máy chủ nào của Intel hoặc mạng kết nối , không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hay quy định của mạng được kết nối đến Trang web hoặc Tài liệu, hay gây cản trở việc sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc việc sử dụng các Trang web hay Tài liệu;
 10. Bạn không được tìm cách lấy quyền truy cập trái phép vào bất kỳ Trang web, Tài liệu hoặc những tài khoản, hệ thống máy tính, mạng nào khác được kết nối đến bất kỳ máy chủ hoặc Tài liệu nào của Intel, bằng các phương pháp hack, khai thác mật khẩu, hoặc phương pháp khác, lấy được hoặc tìm cách lấy bất kỳ tài liệu hay thông tin nào thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được công khai có chủ đích thông qua Trang web hoặc Tài liệu;
 11. Cố tình hoặc vô tình vi phạm bất kỳ luật lệ hiện hành nào của địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định do Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ ban hành, bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc của cơ quan khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, Sàn Giao dịch Chứng khoán New York, Sàn Giao dịch Chứng khoán Mỹ hay NASDAQ, và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp lý; và/hoặc
 12. Cung cấp nguồn tài nguyên hoặc hỗ trợ tài liệu (hay để giấu diếm hoặc che đậy bản chất, vị trí, nguồn gốc hay quyền sở hữu của nguồn tài nguyên hoặc tài liệu hỗ trợ ) đối với bất kỳ tổ chức nào do chính phủ Mỹ xác định là tổ chức khủng bố nước ngoài chuẩn theo mục 219 của Luật Quốc tịch và Nhập cư.

Quyền hạn chế do chính phủ Hoa Kỳ quy định: Tài liệu bao gồm Phần mềm của Intel được cung cấp với "QUYỀN HẠN CHẾ". Việc sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ bởi Chính phủ tuân theo các giới hạn đã được đặt ra trước đây trong FAR52.227-14 và DFAR252.227-7013 tiếp theo hoặc các quy định kế nhiệm. Việc sử dụng Tài liệu bởi Chính phủ là sự thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ của Intel có trong tài liệu.

Giấy phép bản quyền: Bản quyền trong tất cả nội dung được đăng trên www.intel.com, Phòng báo chí của Intel và tất cả trang web được kết nối thuộc sở hữu của Tập đoàn Intel. Việc sử dụng chỉ được ủy quyền cho các mục đích biên tập (phương tiện tin tức) và tuân theo Điều khoản Sử dụng Trang web của Intel. Để yêu cầu cho phép sử dụng nội dung ngoài mục đích biên tập, vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua e-mail tại đây. Vui lòng bao gồm mô tả về cách thức sử dụng dự kiến đối với tài liệu, cùng với liên kết hoặc bản sao tài liệu được yêu cầu và thông tin liên lạc của bạn.

Thông báo và Tiết lộ Thông tin

Miễn trách nhiệm đảm bảo: Tài liệu và Trang web của Intel được cung cấp bởi Tập đoàn Intel và/hoặc các công ty con và chi nhánh trực tiếp hoặc gián tiếp của Intel ("Intel") theo dạng dịch vụ cho khách hàng của Intel, và chỉ dành cho mục đích thông tin. BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

 • BẠN TỰ MÌNH GÁNH CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU VÀ NHỮNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP Ở DẠNG "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ DẠNG BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG KINH DOANH SẢN PHẨM, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO.
 • BẠN TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU MỌI RỦI RO KHI TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO, HAY NÓI CÁCH KHÁC, CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, VÀ BẠN SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN, HAY VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ THẾ.
 • TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INTEL HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA INTEL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT MÁT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC KINH DOANH, MẤT MÁT THÔNG TIN) ĐƯỢC GÂY RA DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HAY TÀI LIỆU, NGAY CẢ KHI INTEL ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. DO MỘT SỐ PHẠM VI PHÁP LÝ NGHIÊM CẤM VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ HOẶC VÔ TÌNH, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý: BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG INTEL VÀ NHỮNG NHÀ CẤP PHÉP CHO INTEL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC BẠN ĐỐI VỚI:

 • TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INTEL VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA INTEL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ NÀO, HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA DO VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, CHO DÙ CÓ THUỘC MỘT HOẠT ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, TÍNH CẨU THẢ HAY HÀNH ĐỘNG CÓ HẠI KHÁC, GÂY RA DO HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, ĐIỀU KHOẢN HOẶC LỖI CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC THÔNG TIN SẴN CÓ TRÊN TRANG WEB.
 • BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO BẠN CÓ THỂ PHẢI CHỊU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA DO SỰ KỲ VỌNG CỦA BẠN VÀO KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO MÀ INTEL CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, TÀI LIỆU, TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC DO BẤT KỲ SỰ CHẤM DỨT TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIỄN TRONG ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB (HAY BẤT KỲ TÍNH NĂNG NÀO TRONG TRANG WEB); HOẶC NẾU CÓ, SAI SÓT CỦA BẠN KHI KHÔNG GIỮ ĐƯỢC AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN HOẶC MẬT KHẨU CỦA BẠN;
 • NHỮNG GIỚI HẠN TRONG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA INTEL NÀY SẼ ÁP DỤNG, CHO DÙ INTEL CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO NHƯ THẾ HAY KHÔNG.

Bồi thường: Bạn đồng ý bồi thường và không gây hại đến Intel và cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và nhà cấp phép của Intel qua bất kỳ yêu cầu hoặc khoản tiền đòi bồi thường nào, bao gồm các phí luật sư có cơ sở chứng thực, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc gây ra bởi nội dung bạn nộp, đăng tải, truyền, hoặc nói cách khác, làm xuất hiện thông qua các Trang web hay Tài liệu, việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu của bạn, kết nối của bạn đến Trang web hay Tài liệu, việc bạn vi phạm những Điều khoản Sử dụng này hoặc Điều khoản Sử dụng cụ thể của trang, hay việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào khác.

Tính chính xác và hoàn chỉnh: Intel không bảo đảm tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của thông tin, văn bản, hình ảnh đồ họa, liên kết hoặc các mục khác có trong Trang web hay Tài liệu.

Thay đổi và cập nhật: Intel bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng việc tiếp tục, tạm thời hay vĩnh viễn, các Trang web hoặc Tài liệu (hay bất kỳ phần nào từ đó) mà có thể hoặc không cần thông báo. Intel có thể thay đổi Trang web hoặc Tài liệu, hay sản phẩm được mô tả trong đó, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Intel không cam kết cập nhật Trang web hay Tài liệu.

Tuyên bố liên quan đến các sự kiện trong tương lai: Một số thông tin trên Trang web này có thể có những đề án hoặc các tuyên bố khác liên quan đến các sự kiện trong tương lai hoặc hiệu quả tài chính trong tương lai của Intel. Những từ như "mong chờ", "mục tiêu", "kế hoạch", "tin tưởng", "tiếp tục", "có thể" và những biến đổi khác của những từ như vậy, cũng như các cách diễn đạt tương tự sẽ nhận dạng những câu tuyên bố về tương lai. Ngoài ra, bất kỳ tuyên bố nào ám chỉ hoặc có thể ngụ ý nhắc đến hiệu quả tài chính trong tương lai, sự tăng trưởng dự đoán và xu hướng kinh doanh của chúng tôi, và các đặc điểm mô tả sự kiện hoặc trường hợp trong tương lai đều là những tuyên bố về tương lai. Tất cả những tuyên bố không phải là sự thật lịch sử như thế đều dựa trên những mong đợi hiện tại của chúng tôi, và tùy thuộc vào số lượng những rủi ro và những điều kiện bất định, cũng như những sự kiện hoặc kết quả có thể khác đi trong thực tế . Vui lòng tham khảo các tài liệu Intel đệ trình lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, đặc biệt, những thông báo thu nhập gần đây nhất và Mẫu 10-Q hoặc Mẫu 10-K gần đây nhất của chúng tôi, để biết thêm thông tin về những yếu tố rủi ro có thể khiến kết quả thực tế khác biệt cơ bản so với những gì được thể hiện trong tuyên bố về tương lai của chúng tôi, bao gồm, trong số nhiều yếu tố khác, là thay đổi nhu cầu sản phẩm; đối thủ cạnh tranh của Intel ra mắt sản phẩm; áp lực giá cả; và các vấn đề sản xuất, bao gồm tìm ra sản phẩm, lỗi in, sản lượng sản xuất thấp hơn dự kiến, và nguồn cung các bộ phần.

Thông báo Liên quan đến Nội dung

Quyền sở hữu: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Intel sở hữu tất cả các quyền, tư cách và lợi ích pháp lý có trong và đối với Tài liệu cũng như Trang web, bao gồm mọi tên giao dịch của Intel, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền hoặc các tính năng nhãn hiệu đặc trưng khác có trong đó (cho dù những quyền đó có được đăng ký hay không, và cho dù những quyền đó có tồn tại trên thế giới hay không), và rằng chúng được bảo vệ theo các điều khoản trong hiệp ước hoặc luật bản quyền trên toàn thế giới. Bạn không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, phát hành, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối chúng theo bất cứ hình thức nào khi không được Intel cho phép trước bằng văn bản. Trừ trường hợp đã được cung cấp rõ ràng trong tài liệu này, Intel không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào cho bạn theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin bí mật kinh doanh nào.

Phiên dịch: Khi Intel cung cấp cho bạn bản dịch từ tiếng Anh của những Điều khoản Sử dụng này, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp vì sự thuận tiện của bạn, và phiên bản tiếng Anh của những Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với Intel. Nếu có bất kỳ điểm mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch của những Điều khoản Sử dụng này, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Nội dung của bên thứ ba: Trang web và Tài liệu có thể chứa nội dung do người dùng hoặc bên thứ ba nộp lên; nội dung như thế sẽ không được Intel đánh giá, chấp thuận hoặc chứng thực, và chỉ được cung cấp để tạo thuận tiện cho khách hàng và người dùng của Intel. Trong mọi trường hợp, Intel sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách thức nào đối với bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba nộp lên hoặc cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào, hoặc bất kỳ dạng thiệt hại nào. BẠN TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU MỌI RỦI RO KHI TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO, HAY NÓI CÁCH KHÁC, CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, VÀ BẠN SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HAY VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ THẾ. Khi sử dụng, bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, bao gồm mọi sự tin tưởng về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc tính hữu dụng của nội dung như thế. Tất cả các bài viết đăng lên và việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu đều tuân theo những Điều khoản Sử dụng này, cũng như bất kỳ điều khoản nào dành cho bất kỳ chương trình hoặc trang web cụ thể nào khác.

Thông tin và Thông báo Sản phẩm của Intel

Hạn chế: ĐỐI VỚI NHỮNG THÔNG TIN TRÊN SẢN PHẨM CỦA INTEL® TRONG TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU, KHÔNG GIẤY PHÉP NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, DO VIỆC NGĂN CẤM HOẶC THEO CÁCH KHÁC, VỀ BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP TRONG TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU . NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC NÊU TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG CỦA INTEL ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM NHƯ THẾ, INTEL KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, VÀ INTEL KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH, RÕ RẰNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN HÀNG VÀ/HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA INTEL, BAO GỒM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC BẢO HÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHẢ NĂNG KINH DOANH, HOẶC VIỆC VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ NÀO, BẢN QUYỀN HAY QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC.

Sử dụng sản phẩm của Intel: Sản phẩm của Intel không nhằm để sử dụng trong các ứng dụng y khoa, cứu sinh, duy trì sự sống. TRỪ KHI ĐÃ ĐƯỢC INTEL THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN THEO ĐIỀU KHOẢN KHÁC, SẢN PHẨM CỦA INTEL KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH DÀNH CHO BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO MÀ TRONG ĐÓ, HỎNG HÓC TRONG SẢN PHẨM CỦA INTEL CÓ THỂ DẪN ĐẾN TÌNH HUỐNG GÂY TỔN THƯƠNG CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG.

Thay đổi về thông số kỹ thuật: Intel có thể thực hiện những thay đổi về thông số kỹ thuật và mô tả sản phẩm bất kỳ lúc nào, mà không thông báo. Các nhà thiết kế không nên dựa vào tình trạng không có hoặc đặc điểm của bất kỳ tính năng hay hướng dẫn nào được đánh dấu là "dành riêng" hoặc "không xác định". Intel bảo lưu những thay đổi này để định nghĩa trong tương lai, và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những xung đột hoặc tính không tương thích gây ra do những thay đổi trong tương lai đối với chúng. Thông tin sản phẩm trên Trang web hoặc Tài liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo. Xin đừng thông qua bản thiết kế với thông tin này.

Số hiệu bộ xử lý: Số lượng bộ xử lý Intel® không phải phương thức đo lường hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau.

Khuyết điểm và lỗi in: Các sản phẩm được mô tả trong Trang web hoặc Tài liệu có thể có khuyết điểm hoặc lỗi thiết kế được gọi là lỗi in. Lỗi này có thể khiến sản phẩm không còn đúng với các thông số kỹ thuật đã được phát hành. Những lỗi in đặc tính hiện tại sẽ sẵn có theo yêu cầu. Xin liên hệ với phòng bán hàng của Intel tại địa phương quý vị hoặc nhà phân phối của quý vị để biết được những thông số kỹ thuật mới nhất, và trước khi quý vị đặt hàng sản phẩm.

Định chuẩn và tuyên bố về hiệu năng: Mọi cuộc kiểm tra và xếp hạng hiệu năng được cung cấp trên Trang web đều được đo bằng các hệ thống máy tính cụ thể và/hoặc các cấu phần và phản ánh hiệu năng gần đúng của các sản phẩm Intel như đã được đo bởi những cuộc kiểm tra đó. Bất kỳ khác biệt nào trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Người mua nên tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng của hệ thống hoặc thành phần mà họ đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin về các cuộc kiểm tra hiệu năng và về hiệu năng của sản phẩm Intel, xin đến phần Giới hạn Tiêu chuẩn Kiểm thử Công năng của Intel.

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các cuộc kiểm tra hiệu suất, ví dụ như SYSmark* và MobileMark*, được thực hiện bằng các hệ thống máy tính, bộ phần, phần mềm, hoạt động và chức năng cụ thể. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác.

Định chuẩn không phải của Intel: Intel không kiểm soát hay kiểm định việc thiết kế cũng như việc thực hiện định chuẩn của bên thứ ba, hoặc các trang web được tham dẫn trong Tài liệu hay trên Trang web. Intel khuyến khích tất cả các khách hàng đến các trang web được tham dẫn hoặc những nơi khác có báo cáo thông tin về tiêu chuẩn kiểm thử công năng, và xác nhận xem các tiêu chuẩn kiểm thử công năng được tham dẫn có chính xác và phản ánh hiệu năng của hệ thống sẵn mua hay không.

Định chuẩn theo mô phỏng: Các kết quả được mô phỏng và chỉ được cung cấp vì mục đích thông tin. Kết quả được lấy từ những mô phỏng chạy trên trình mô phỏng kiến trúc. Bất kỳ khác biệt nào trong cấu hình hoặc thiết kế phần mềm hay phần cứng hệ thống cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế.

Thông báo dành riêng cho Phần mềm của Intel®

Bất kỳ phần mềm nào của Intel có sẵn để tải xuống từ Trang web ("Phần mềm") là sản phẩm có bản quyền của Intel® và/hoặc nhà cung cấp của Intel. Việc sử dụng Phần mềm phải tuân theo các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm ("Thỏa thuận Cấp phép"). Người dùng cuối sẽ không cài đặt được bất kỳ Phần mềm nào có đi kèm hoặc bao gồm Thỏa thuận Cấp phép, trừ khi trước tiên, họ đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép. Phần mềm chỉ sẵn có để người dùng cuối tải xuống và sử dụng theo Thỏa thuận Cấp phép. Luật pháp tuyệt đối nghiêm cấm mọi hoạt động mô phỏng hoặc phân phối lại Phần mềm không tuân theo Thỏa thuận Cấp phép, và có thể phải chịu hình phạt dân sự à hình sự nghiêm khác khi vi phạm. Những người vi phạm sẽ bị truy tố theo mức độ tối đa có thể có.

LUẬT PHÁP TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM VIỆC SAO CHÉP HOẶC MÔ PHỎNG PHẦN MỀM CỦA INTEL ĐỐI VỚI BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC CỦA INTEL VÌ MỤC ĐÍCH MÔ PHỎNG HOẶC PHÂN PHỐI LẠI NHIỀU HƠN MÀ KHÔNG HẠN CHẾ TRONG NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRƯỚC ĐÂY, TRỪ KHI VIỆC MÔ PHỎNG HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐÓ RÕ RÀNG LÀ ĐƯỢC PHÉP THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM NHƯ VẬY. PHẦN MỀM CHỈ ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP. NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP, INTEL DO VẬY MIỄN TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ PHẦN MỀM, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN ĐƯỢC HÀNG, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TƯ CÁCH VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN.

VÌ SỰ TIỆN LỢI CỦA QUÝ VỊ, INTEL CÓ THỂ KHẢ DỤNG HÓA MỘT PHẦN CỦA TRANG WEB HOẶC TRONG CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM, CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TẢI XUỐNG. INTEL KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA NHỮNG KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NHỮNG CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH NÀO NHƯ THẾ. XIN VUI LÒNG TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH SẴN CÓ TRONG CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA INTEL.

Thông báo Dành riêng cho Tài liệu của Intel

Quyền sử dụng các sách trắng, thông cáo báo chí, bảng dữ liệu, tài liệu kỹ thuật, câu hỏi thường gặp, vân vân ("Tài liệu") do Intel sở hữu từ các Trang web sẽ được cấp phép, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền ở dưới đây xuất hiện trong tất cả các bản sao và rằng cả thông báo bản quyền lẫn thông báo xin phép này cũng xuất hiện, (2) việc sử dụng Tài liệu từ dịch vụ là chỉ dành cho mục đích sử dụng mang tính thông tin và phi thương mại hoặc cá nhân, và sẽ không được sao chép hoặc đăng lên bất kỳ máy tính trong mạng nào, hoặc truyền phát trong bất kỳ phương tiện nào, và (3) không được sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào. Các viện giáo dục được cấp phép, ví dụ như K-12, trường đại học, trường cao đẳng công lập/dân lập và trường cao đẳng cộng đồng thuộc bang, có thể tải xuống và sao chép Tài liệu để phân phát trong lớp học. Việc phân phối bên ngoài lớp học cần có giấy phép rõ rằng bằng văn bản. Luật pháp tuyệt đối nghiêm cấm việc sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác, và có thể phải chịu án phạt dân sự hoặc hình sự nghiêm khác khi vi phạm. Những người vi phạm sẽ bị truy tố theo mức độ tối đa có thể có.

Tài liệu được xác định ở trên không bao gồm thiết kế hoặc bố cục trình bày của Trang web hay bất kỳ trang web nào khác do Intel sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát. Các yếu tố của Trang web được bảo vệ theo diện mạo sản phẩm, thương hiệu, luật cạnh tranh gian lận và các luật lệ khác, và có thể không được sao chép hoặc mô phỏng toàn phần hoặc một phần. Không được phép sao chép hoặc truyền lại biểu trưng, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh từ bất kỳ Trang web nào, trừ khi được Intel cho phép rõ ràng.

INTEL KHÔNG TUYÊN BỐ VỀ TÍNH THÍCH HỢP CỦA THÔNG TIN CÓ TRONG TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÊN TRANG WEB ĐỐI VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. TẤT CẢ NHỮNG TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA LIÊN QUAN NHƯ THẾ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ DẠNG BẢO HÀNH NÀO. DO VẬY, INTEL KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN ĐƯỢC HÀNG, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TƯ CÁCH VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INTEL VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA INTEL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ NÀO, HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA DO VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, CHO DÙ CÓ THUỘC MỘT HOẠT ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, TÍNH CẨU THẢ HAY HÀNH ĐỘNG CÓ HẠI KHÁC, GÂY RA DO HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA THÔNG TIN SẴN CÓ TỪ DỊCH VỤ.

TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ BAO GỒM THÔNG TIN KỸ THUẬT KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI IN ẤN. THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THAY ĐỔI TRONG TÀI LIỆU NÀY. INTEL CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI SẢN PHẨM VÀ/HOẶC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC MÔ TẢ VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO.

Yêu cầu Bồi thường Vi phạm Bản quyền DMCA

Chiếu theo Điều 17, Luật Hoa Kỳ, Mục 512(c)(2), các thông báo vi phạm bản quyền cần bồi thường phải được gửi đến Cơ quan Chỉ định của Nhà cung cấp Dịch vụ. CÁC YÊU CẦU KHÔNG TUÂN THEO THỦ TỤC ĐÃ ĐỀ RA CÓ THỂ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TRẢ LỜI.

Xin xem Thông báo và Thủ tục Yêu cầu Bồi thường Vi phạm Bản quyền.

Intel có thể, trong tình huống phù hợp, chấm dứt tài khoản của người nắm giữ tài khoản hoặc người đăng ký với Trang web Intel nếu họ lặp lại việc vi phạm. Nếu quý vị tin rằng chủ tài khoản hoặc người đăng ký lặp lại việc vi phạm, xin vui lòng làm theo các hướng dẫn ở trên để liên hệ với nhân viên DMCA của Intel, và cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi, để chúng tôi xác định xem chủ tài khoản hoặc người đăng ký có phải là người vi phạm nhiều lần hay không.

Nội dung do Người dùng Nộp

Định nghĩa: Nội dung do người dùng nộp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin đăng ký của người dùng, thông tin tham gia, chia sẻ công khai, đăng bài viết, tải lên, liên kết, tải xuống và truyền, xem, ghi blog, nhận xét, phòng chat, bảng thông báo và tham gia diễn đàn, hoặc nộp hay truyền nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, đồ họa, hình ảnh nghệ thuật, phần mềm, mã, dữ liệu, văn bản, viđêô, âm thanh, ý kiến, mô tả, vân vân ("Nội dung Người dùng") trên bất kỳ Trang web nào của Intel. Nội dung do người dùng nộp lên từ giờ sẽ được ám chỉ đến "Nội dung Người dùng".

Không xác thực: Intel không xác thực bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc bất kỳ ý kiến, lời đề cử hay lời khuyên nào được diễn đạt trong đó, và Intel tuyệt đối khước từ bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý về Nội dung Người dùng nộp lên. Intel không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Trang web của Intel, và Intel sẽ xóa Nội dung Người dùng nếu được thông báo đúng rằng nội dung đã nộp lên đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, theo các điều khoản DMCA. Intel bảo lưu quyền xóa Nội dung Người dùng theo ý kiến của riêng mình và không cần thông báo trước.

Quyền sở hữu: Intel không yêu cầu quyền sở hữu của bất kỳ Nội dung Người dùng nào được nộp lên, đăng tải, truyền, khả dụng hóa hay hiển thị trên, hoặc thông qua, Trang web hay Tài liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu, văn bản, âm thanh, hình ảnh, biểu đồ, phần mềm, mã, thông tin, đồ họa hoặc mô tả trên Trang web hay Tài liệu. Trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản theo cách khác, nếu không thì sẽ không có bồi thường cho Nội dung Người dùng. Intel không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào đã được nộp lên. Trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản với người đại diện của Intel theo cách khác, còn nếu không thì bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc thông tin liên lạc khác mà quý vị truyền hay đăng lên Trang web sẽ được coi là không mang tính bí mật và không độc quyền sở hữu.

Giấy phép: Trừ khi được nêu rõ trên Trang web hoặc trong các điều khoản và điều kiện của hoạt động, còn nếu không thì khi đăng tải, hiển thị, tải lên, nhập liệu, cung cấp hoặc nộp nội dung người dùng, quý vị cấp cho Intel, những người được cấp phép con và người dùng Trang web một giấy phép vĩnh viễn, không thể bãi bỏ và hoàn toàn có thể cấp phép con để sử dụng trên toàn thế giới, giấy phép không cần trả tiền bản quyền và không mang tính ngoại trừ, để sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, phỏng theo, phát hành, dịch, thực hiện công khai và hiển thị công khai Nội dung Người dùng (toàn phần hay một phần), và để kết hợp Nội dung Người dùng đó vào trong các sản phẩm khác trong bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này, vì bất kỳ hoặc mọi mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Mã do người dùng nộp: Bất kỳ mã nào người dùng đã nộp hoặc tài liệu nào đã đăng trên trang web của Intel đều được cung cấp theo giấy phép từ người nộp, và phải được sử dụng hoặc tải xuống theo bất kỳ điều khoản cấp phép nào đã xác định. Intel không chịu trách nhiệm về mã người dùng đã nộp hoặc không bảo đảm mã sẽ hoạt động đúng.

Đảm bảo và tuyên bố: Khi đăng hoặc nộp Nội dung Người dùng, quý vị bảo đảm và tuyên bố rằng quý vị sở hữu hoặc nói cách khác, kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung quý vị đã nộp, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để quý vị cung cấp, đăng tải, tải lên, nhập liệu hoặc nộp Nội dung Người dùng. Trong phạm vi mà Nội dung Người dùng đã nộp có chứa hình ảnh, đồ họa hoặc biểu trưng đại diện toàn phần hoặc một phần ("Hình ảnh), quý vị bảo đảm và tuyên bố rằng (a) quý vị là chủ bản quyền của Hình ảnh đó, hoặc rằng chủ bản quyền của Hình ảnh đó đã cho phép quý vị sử dụng Hình ảnh đó hay bất kỳ nội dung và/hoặc hình ảnh được chứa trong Hình ảnh đó phù hợp với cách thức và mục đích sử dụng của quý vị, và như đã được cho phép theo những Điều khoản Sử dụng này và theo Tài liệu, (b) quý vị có các quyền cần thiết để cấp phép và cấp phép con đã mô tả trong những Điều khoản Sử dụng này, và (c) rằng mỗi người được mô tả trong Hình ảnh đó, nếu có, đều đồng ý với việc sử dụng Hình ảnh như đã được đặt ra trước đây trong các Điều khoản Sử dụng này.

Xét duyệt hoặc sàng lọc trước: Quý vị chấp nhận rằng Intel có thể hoặc không thể xét duyệt hay sàng lọc trước Nội dung Người dùng. Intel và những người chỉ định của Intel bảo lưu quyền, theo tự ý của Intel, sàng lọc trước, từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi Trang web hoặc Tài liệu của Intel. Tuy nhiên, Intel sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung của bất kỳ Nội dung Người dùng nào như thế, cho dù xảy ra theo luật bản quyền, luật phỉ báng, quyền riêng tư, luật về hành vi khiêu dâm hay theo luật khác. Intel sẽ có quyền xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm những Điều khoản Sử dụng này, mà không bị giới hạn về những điều đã nhắc đến ở trên.

Liên kết đến các Trang web hoặc Tài liệu Khác

Các trang web được liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của Intel và Intel không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào, hoặc bất kỳ liên kết nào được chứa trong một trang được liên kết. Intel bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc chương trình liên kết nào, vào bất cứ lúc nào. Intel không xác thực các công ty hoặc sản phẩm có liên kết đến, và bảo lưu quyền thông báo những thông tin đó trên trang web của Intel. Nếu quý vị quyết định truy cập vào bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết đến Trang này, quý vị hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.

Chính sách Nộp Ý tưởng Tự nguyện

INTEL HOẶC NHÂN VIÊN CỦA INTEL KHÔNG CHẤP NHẬN HOẶC XEM XÉT CÁC Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN, BAO GỒM CÁC Ý TƯỞNG CHO NHỮNG CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO MỚI, ĐỢT KHUYẾN MÃI MỚI, SẢN PHẨM HOẶC CÔNG NGHỆ MỚI, QUY TRÌNH, TÀI LIỆU, KẾ HOẠCH TIẾP THỊ HOẶC TÊN SẢN PHẨM MỚI. XIN VUI LÒNG KHÔNG GỬI BẤT KỲ SẢN PHẨM SÁNG TẠO NGUYÊN BẢN GỐC, BẢN MẪU, BẢN THỬ HOẶC CÁC SẢN PHẨM KHÁC. MỤC ĐÍCH DUY NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH NÀY LÀ ĐỂ TRÁNH NHỮNG HIỂU LẦM HOẶC TRANH CÃI CÓ THỂ XẢY RA KHI CÁC SẢN PHẨM HOẶC CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA INTEL CÓ VẺ TƯƠNG TỰ NHƯ NHỮNG Ý TƯỞNG ĐƯỢC NỘP CHO INTEL. VÌ VẬY, XIN ĐỪNG GỬI NHỮNG Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN CỦA QUÝ VỊ CHO INTEL HOẶC CHO BẤT KỲ AI TẠI INTEL. NẾU, CHO DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ YÊU CẦU LÀ QUÝ VỊ ĐỪNG GỬI CHO CHÚNG TÔI Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA QUÝ VỊ, NHƯNG QUÝ VỊ VẪN GỬI CHÚNG, XIN VUI LÒNG HIỂU RÕ LÀ INTEL KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT HOẶC GIỮ ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU.

Tổng quát

Việc truy cập của người dùng vào Trang web này tuân theo tất cả các luật lệ hiện hành của địa phương, bang và liên bang. Tất cả các thông tin có trên Trang web đều tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, và cũng có thể tuân theo các luật lệ của quốc gia quý vị cư trú.

Intel không tuyên bố rằng Tài liệu trong trang web là phù hợp hoặc sẵn dùng ở những địa điểm khác, và truy cập được từ những khu vực mà nội dung của chúng là trái phép hoặc bị cấm. Những ai chọn truy cập trang web này từ những địa điểm khác là tự họ chủ động làm như thế và chịu trách nhiệm tuân theo các luật lệ địa phương hiện hành.

Những Điều khoản này tạo thành bản thỏa thuận toàn vẹn giữa bạn và Tập đoàn Intel, và kiểm soát việc bạn sử dụng Trang web. Mỗi người dùng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện phụ thêm có thể áp dụng khi người dùng đó sử dụng các dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Các Quy Định này và mối quan hệ giữa bạn và Intel sẽ chịu sự chi phối của pháp luật Bang Delaware, Hoa Kỳ bất chấp sự mâu thuẫn giữa các điều khoản pháp luật, mỗi bên sẽ chịu sự xét xử của tòa án có thẩm quyền trên cá nhân đôi bên và thẩm quyền chuyên thuộc nằm trong Bang. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được tòa án có thẩm quyền phán xét là không có giá trị pháp lý, thì các bên, tuy nhiên, đồng ý rằng tòa án cần phán xử mục đích của các bên như được phản ánh trong điều khoản đó, và các điều khoản khác của Điều khoản Sử dụng vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với những quy tắc và quy định này, Intel bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có theo quy định pháp luật và hợp tình hợp lý đối với những vi phạm như vậy.

Intel có thể duyệt lại những Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Quý vị nên thỉnh thoảng đến trang này để xem lại Điều khoản Sử dụng hiện hành tại thời điểm ấy vì chúng ràng buộc với quý vị. Một số điều khoản cụ thể của những Điều khoản Sử dụng này có thể được thay thế bằng những điều khoản hoặc thông báo pháp lý được tuyên bố rõ ràng, tại các Trang web hoặc Tài liệu cụ thể.

Bản quyền © Intel Corporation. Bảo lưu mọi quyền. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.
Điều khoản Sử dụng Intel.com - phiên bản 01042008