Thông báo và Thủ tục DMCA

THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KHIẾU NẠI VI PHẠM BẢN QUYỀN TUÂN THỦ THEO LUẬT BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ THIÊN NIÊN KỶ (DMCA).

Tập đoàn Intel (Intel) sẽ phản hồi lại các cáo buộc vi phạm bản quyền tuân thủ theo Luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA). DMCA cung cấp một quy trình cho chủ sở hữu bản quyền đưa ra thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến liên quan đến việc vi phạm bản quyền bị cáo buộc. Khi nhận được một thông báo DMCA hợp lệ, nhà cung cấp dịch vụ cần đáp lại theo quy trình này bằng cách tháo gỡ nội dung vi phạm. Trong quá trình tháo gỡ nội dung theo quy định DMCA, chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để liên hệ với chủ sở hữu nội dung bị tháo gỡ để có một thông báo chéo. Khi nhận được một thông báo chéo hợp lệ, chúng tôi thường sẽ khôi phục nội dung liên quan, trừ khi chúng tôi nhận được thông báo từ nhà cung cấp thông báo rằng đã có một hành động pháp lý nhằm đưa ra một lệnh tòa án để ngăn người vi phạm bị cáo buộc không được tham gia vào hoạt động vi phạm. Intel có thể cung cấp các bản sao những thông báo như thế đến những người tham gia tranh chấp hoặc đến bất kỳ bên thứ ba nào khác, theo xem xét của chúng tôi và theo yêu cầu của pháp luật. Chính sách quyền riêng tư của Intel không bảo vệ các thông tin được cung cấp trong các thông báo này.

LƯU Ý: THÔNG TIN SAU ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP DÀNH RIÊNG CHO VIỆC THÔNG BÁO VỚI INTEL RẰNG TÀI LIỆU CÓ BẢN QUYỀN CỦA BẠN CÓ THỂ ĐÃ BỊ XÂM PHẠM. MỌI THẨM TRA KHÁC, CHẲNG HẠN NHƯ CÁC YÊU CẦU VỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT, VỀ CÁC BÁO CÁO LẠM DỤNG EMAIL, VÀ BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN, SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC LỜI ĐÁP THÔNG QUA QUY TRÌNH NÀY.

Thông báo

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép hay đăng tải trên Trang web của chúng tôi theo cách thức vi phạm bản quyền, hãy liên hệ với cơ quan được chỉ định của chúng tôi theo địa chỉ email dưới đây:

Intel Copyright Agent
Legal Department
3100 NE Shute Road, M/S RS5-118
Hillsboro, OR 97124
Email: copyrightagent@intel.com
Fax: (503) 613-7292

Nếu những quan tâm của bạn có liên quan đến nội dung mà bạn đã đăng tải tại bất kỳ trang web nào của intel.com, vui lòng lưu ý rằng bằng cách gửi, đăng tải, hay hiển thị nội dung của bạn trên trang web của chúng tôi nghĩa là bạn sẽ cấp cho Intel và người sử dụng cuối của Intel giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền và dùng rộng rãi trên thế giới như đã nêu rõ trong Điều Khoản Sử Dụng. Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng.

Nếu nội dung của bạn chưa được đăng tải lên bất kỳ trang web nào của Intel trước đây, thông báo của bạn phải bao gồm các thông tin sau:

 1. Một mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại là đã bị vi phạm. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu tác phẩm có bản quyền, bạn cũng phải có chữ ký điện tử hoặc chữ ký số dưới dạng một người đã ủy quyền thực hiện thay mặt chủ sở hữu bản quyền;
 2. Một mô tả về địa điểm chứa tài liệu mà bạn khiếu nại là đang vi phạm trên Trang web của chúng tôi;
 3. Thông tin đầy đủ hợp lý nhằm cho phép Intel liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và nếu sẵn có hãy cung cấp một địa chỉ thư điện tử có thể liên lạc với bạn;
 4. Một bản trình bày về việc bạn thành thực tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu đang tranh luận không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hay luật pháp; và
 5. Một bản trình bày do bạn thực hiện, tuân theo hình phạt về việc khai man trước tòa, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác, và bạn là chủ sở hữu bản quyền hay được ủy quyền thực hiện thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Khi nhận Thông báo bằng văn bản chứa các thông tin như đã mô tả trong điều 1 đến 5 ở trên:

 1. Intel sẽ gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập tài liệu bị cáo buộc là đang vi phạm;
 2. Intel sẽ chuyển tiếp thông báo bằng văn bản đến bên vi phạm bị cáo buộc có liên quan ("Bên đăng ký")
 3. Intel sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo nhanh chóng cho Bên đăng ký về việc Intel đã tháo gỡ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập đến tài liệu đó.

Thông báo chéo

Để có hiệu lực, một Thông báo chéo phải là một thông tin trao đổi bằng văn bản được cung cấp cho Đại diện Chỉ định của Intel mà về cơ bản bao gồm những thông tin sau:

 1. Một chữ ký vật lý hoặc điện tử của Bên đăng ký;
 2. Nhận dạng tài liệu đã bị tháo gỡ hay quyền truy cập đến nó đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu đó xuất hiện trước khi nó bị tháo gỡ hay quyền truy cập đến tài liệu đã bị vô hiệu hóa;
 3. Một bản trình bày tuân theo hình phạt cho việc khai man trước tòa ghi rõ rằng Bên đăng ký thành thực tin tưởng rằng tài liệu đã bị tháo gỡ hoặc vô hiệu hóa là do nhầm lẫn hay nhận dạng sai tài liệu khiến chúng bị tháo gỡ hay vô hiệu hóa;
 4. Tên, địa chỉ và số điện thoại của Bên đăng ký và bản trình bày rằng Bên đăng ký đồng ý với sự phán xét của Tòa án Khu vực Liên Bang đối với khu vực pháp lý tại nơi đặt địa chỉ hoặc nếu địa chỉ của Bên đăng ký nằm ngoài Hoa Kỳ, đối với khu vực pháp lý là tại nơi có thể tìm thấy Nhà cung cấp Dịch vụ và Bên đăng ký sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ phía người đã cung cấp thông báo hoặc từ đại diện của người đó.

Khi nhận được một Thông báo chéo có chứa các thông tin như đã mô tả trong điều 1 đến 4 ở trên:

 1. Intel sẽ cung cấp ngay cho bạn, bên khiếu nại, một bản sao Thông báo chéo;
 2. Intel sẽ thông báo cho quý vị về việc sẽ thay thế tài liệu đã bị tháo gỡ hoặc ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập nó trong vòng mười (10) ngày làm việc;
 3. Intel sẽ thay thế tài liệu đã bị tháo gỡ hoặc ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập tài liệu trong vòng mười (10) đến mười bốn (14) ngày làm việc sau khi nhận được Thông báo chéo, với điều kiện là Đại diện Chỉ định của Intel chưa nhận được thông báo từ quý vị về việc đã có một hành động pháp lý nhằm tìm kiếm một án lệnh tòa án để ngăn Bên đăng ký không được tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu trong mạng lưới hay hệ thống của Intel.

Chấm dứt Tài khoản

Intel có thể, trong tình huống phù hợp, chấm dứt tài khoản của chủ tài khoản hoặc người đăng ký với Trang web Intel nếu họ lặp lại việc vi phạm. Nếu quý vị tin rằng chủ tài khoản hoặc người đăng ký lặp lại việc vi phạm, xin vui lòng làm theo các hướng dẫn ở trên để liên hệ với nhân viên DMCA của Intel, và cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi, để chúng tôi xác định xem chủ tài khoản hoặc người đăng ký có phải là người vi phạm nhiều lần hay không.

©Bản quyền thuộc về Tập đoàn Intel. Tất cả các quyền được bảo hộ. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.