Expand All

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, tạo tài khoản, mua hàng hoặc yêu cầu thông tin từ Intel, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi tiết như thông tin liên hệ, thanh toán, giao hàng và liên lạc, dữ liệu của thẻ thanh toán hoặc tài khoản tài chính và số tài khoản hoặc danh tính xác thực để đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu bạn đến một trong các cửa hàng hoặc trụ sở của chúng tôi, tham dự một chương trình hoặc sự kiện thương mại hoặc liên hệ với chúng tôi, bạn cũng có thể tự nguyện cung cấp thông tin tương tự.

Các tính năng tương tác trong một số Dịch vụ Intel® có thể cho phép bạn mời bạn bè, theo dõi người khác, bình luận hoặc tạo các bài đăng độc đáo hay chia sẻ ảnh, video hoặc nội dung cá nhân khác. Khi bạn xác nhận chia sẻ nội dung này, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng nội dung đó theo Thông báo này. Ngoài ra, bằng cách tham gia mạng xã hội của bạn, chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ một người dùng khác, chẳng hạn như khi bạn bè của bạn đăng nội dung có bạn trong đó.

Thỉnh thoảng chúng tôi tham gia các hoạt động nghiên cứu, phân tích, nghiên cứu lịch sử và khoa học riêng hoặc kết hợp với các đối tác. Là một phần của những nỗ lực đó, chúng tôi mời các cá nhân tham gia và tự nguyện chia sẻ thông tin thông qua quy trình chấp thuận có thông báo trước. Khi chúng tôi nhận được thông tin cá nhân từ bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu, chúng tôi thực hiện các quy trình để xác thực rằng thông tin cá nhân đã được thu thập một cách có trách nhiệm và hợp pháp.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về người khác cho chúng tôi hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của họ theo Thông báo Quyền riêng tư này (ví dụ, có sự chấp thuận của họ).

Nếu bạn tải xuống và sử dụng một số Dịch vụ Intel® nhất định như phần mềm hoặc ứng dụng, chúng tôi có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như khi phần mềm hoặc ứng dụng truy cập vào máy chủ của chúng tôi, loại thông tin và tập tin nào đã được tải xuống thông qua việc sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng và cách bạn tương tác với phần mềm hoặc ứng dụng trong quá trình sử dụng. Một số dữ liệu này có thể được bảo vệ dưới dạng thông tin cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi thu thập thông tin này để hiểu cách bạn tương tác với các Dịch vụ Intel® và cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này vì mục đích bảo mật. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ nhiều thiết bị mà bạn sử dụng với thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập về bạn hoặc các thiết bị khác của bạn.

Ngoài ra, hầu hết các thiết bị máy tính đều có công nghệ nhúng như chip xử lý thu thập thông tin về cách thiết bị đang hoạt động. Thông tin này có thể bao gồm:

· Loại và phiên bản hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, loại phần mềm, pin và cường độ tín hiệu, độ phân giải màn hình, nhà sản xuất thiết bị và model, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet. Tên và phiên bản của bất kỳ Dịch vụ Intel® nào (chẳng hạn như ứng dụng) mà bạn đang sử dụng cũng được thu thập.

· Vị trí địa lý, chẳng hạn như thông qua tín hiệu GPS, Bluetooth hoặc WiFi.

· Thông tin kết nối như tên của nhà mạng di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ và múi giờ, số điện thoại di động và địa chỉ IP của bạn.

Truy cập thông tin này bằng các ứng dụng khác và truyền thông tin này từ thiết bị đến Intel hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác có thể được hệ điều hành hoặc phần mềm khác chạy trên thiết bị kiểm soát.

Trong một số trường hợp, công nghệ của Intel được sử dụng trong một sản phẩm hoặc thiết bị có thể thu thập thông tin cá nhân nhưng không được chia sẻ với Intel. Thông tin này có thể do nhà sản xuất sản phẩm hoặc thiết bị thu thập và bạn cần phải đọc thông báo quyền riêng tư, chính sách quyền riêng tư hoặc các điều khoản liên quan do nhà sản xuất ban hành để hiểu cách họ sử dụng thông tin của bạn.

Một số Dịch vụ Intel® có thể cho phép bạn sử dụng thông tin sinh trắc học để nhận dạng, xác thực hoặc tận dụng các tính năng cụ thể. Dữ liệu sinh trắc học có thể bao gồm dấu vân tay, đặc điểm khuôn mặt, giọng nói hoặc các đặc điểm vật lý độc nhất tương tự.

Dịch vụ Intel® cũng có thể thu thập thông tin vị trí địa lý, chẳng hạn như vị trí được suy ra từ địa chỉ IP hoặc GPS của bạn và thông tin về cách bạn tương tác và sử dụng Dịch vụ Intel®, ví dụ như địa điểm bạn chọn kích hoạt dịch vụ định vị trên thiết bị khi bạn truy cập dịch vụ bằng thiết bị đó.

Khi Dịch vụ Intel® sử dụng các loại thông tin cá nhân nhạy cảm hơn của bạn, chẳng hạn như thông tin sinh trắc học để nhận dạng hoặc xác thực hoặc vị trí địa lý chính xác của bạn, Intel sẽ tuân thủ các tùy chọn bạn đã thiết lập trong các thanh trình đơn và cài đặt đi kèm.

Chúng tôi thu thập thông tin về hàng loạt các công nghệ có sử dụng Dịch vụ Intel® từ chính những công nghệ này. Loại thông tin được thu thập tùy thuộc vào công nghệ, cách sử dụng, thiết bị và cài đặt cá nhân. Ví dụ về các công nghệ này có thể bao gồm máy tính, điện thoại và máy tính bảng, nhưng cũng có các thiết bị đeo tương tác, công nghệ được kết nối trong nhà, máy bay không người lái hoặc các loại phương tiện khác. Khi chúng tôi cung cấp công nghệ cho thiết bị bay không người lái và xe tự hành, các công nghệ đó có thể ghi lại âm thanh, video và hình ảnh vô tình ghi lại được con người, chẳng hạn như công nhân trên đồng hoặc người đi bộ băng qua đường. Nếu phù hợp, chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và tổ chức để ngăn ngừa việc sử dụng không đúng cách, nhưng thông tin này rất quan trọng để giúp cải thiện các thuật toán cho chức năng và an toàn của sản phẩm, bao gồm các tính năng như lập bản đồ địa hình, chướng ngại vật, giao thông, v.v.

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua các đối tác, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác. Các bên mà chúng tôi nhận thông tin thường là các doanh nghiệp (mặc dù cũng có các tổ chức giáo dục hoặc doanh nghiệp công) và họ có thể ở bất kỳ địa điểm nào mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp này chủ yếu thuộc các danh mục sau: Công ty tiếp thị và quảng cáo, nhà cung cấp bộ dữ liệu và thông tin, nhà cung cấp cơ sở dữ liệu công cộng, nền tảng mạng xã hội, đối tác, nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, nhà tổ chức hoặc nhà cung cấp tại các sự kiện hoặc triển lãm thương mại, đối tác nghiên cứu, doanh nghiệp triển khai Dịch vụ Intel® hoặc các dịch vụ của bên thứ ba có bao gồm Dịch vụ Intel®. Chúng tôi thực hiện các bước để xác nhận rằng thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba này đã được thu thập với sự đồng ý của bạn hoặc các bên này được pháp luật cho phép tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua đối tác hoặc cùng tạo ra bộ dữ liệu với đối tác, như một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Loại dữ liệu này được sử dụng cho công việc như cải thiện các thuật toán và mô hình dữ liệu, kiểm thử và cải tiến sản phẩm, cải thiện các sản phẩm hiện có và phát triển các khả năng và tính năng mới. Trong một số trường hợp, chúng tôi kết hợp thông tin cá nhân về các cá nhân mà chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn, bao gồm thông tin thu thập trực tiếp từ bạn hoặc thông qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ Intel®.

Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và một số Dịch vụ Intel® thông qua việc sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự. Vui lòng xem Thông báo về Cookie và các công nghệ tương tự của Intel để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, cách bạn có thể quản lý cookie và cách bạn phản hồi tín hiệu Không theo dõi.

Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ để gửi tin nhắn, giao hàng và xử lý thanh toán, trả lời các yêu cầu dịch vụ khách hàng, cung cấp các cảnh báo như cập nhật bảo mật hoặc thay đổi trong chính sách của chúng tôi hoặc về thời gian đăng ký sử dụng sắp kết thúc và gửi các tài liệu tiếp thị hoặc thông tin như bản tin hoặc sách trắng phù hợp với các tùy chọn liên hệ của bạn. Chúng tôi thỉnh thoảng tiến hành các cuộc khảo sát, tổ chức các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng hoặc thực hiện các nghiên cứu tập trung mà trong đó có thể yêu cầu bạn tự nguyện chia sẻ thông tin cá nhân để tham gia. Những hoạt động này thường có thông báo bổ sung, cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn và có thể yêu cầu sự chấp thuận của bạn. Một số Dịch vụ Intel® có thể cho phép bạn gửi tin nhắn đến một “người bạn” hoặc các liên hệ khác mà bạn cung cấp hoặc “thích” hay đăng trên mạng xã hội. Để biết thông tin về quản lý việc sử dụng dữ liệu liên lạc của bạn và để quản lý các gói đăng ký cũng như thông tin quảng cáo, vui lòng xem phần Lựa chọn & Quyền của bạn trong Thông báo này.

Chúng tôi sử dụng thông tin để điều hành hoạt động kinh doanh; ví dụ như để thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, thanh toán, đối chiếu và thu nợ. Các mục đích kinh doanh khác phụ thuộc vào việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm giám sát và phòng chống tội phạm hoặc gian lận, bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị và buôn bán Dịch vụ Intel® phù hợp với các tùy chọn liên hệ của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin để cung cấp, chào mời, cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ Intel®. Một số thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, được sử dụng để liên hệ với thiết bị của bạn nhằm cung cấp kết nối mạng, đo mức độ sử dụng Dịch vụ Intel®, chẩn đoán các sự cố máy chủ và cung cấp các tính năng bảo mật. Các mục đích kinh doanh khác phụ thuộc vào việc sử dụng thông tin của bạn bao gồm phân tích dữ liệu liên quan đến kiểm thử, sửa đổi, cải thiện hoặc phát triển sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới đồng thời xác định các xu hướng. Chúng tôi có thể thu thập vị trí thực của thiết bị được kết nối bằng tín hiệu vệ tinh, tháp viễn thông và Wi-Fi để cung cấp cho bạn nội dung và Dịch vụ Intel® được cá nhân hóa dựa trên vị trí nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ Intel® hỗ trợ vị trí. Chúng tôi sử dụng cookie để vận hành trang web của chúng tôi, hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp thông tin phân tích. Các công nghệ tương tự như cookie, chẳng hạn như thẻ pixel, cũng được sử dụng khi có liên quan đến một số Dịch vụ Intel®. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie của Intel, vui lòng đọc Thông báo về Cookie và các công nghệ tương tự của Intel.

Dịch vụ Intel® có thể sử dụng thông tin để cung cấp các bản cập nhật phần mềm và báo cáo, cũng như kiểm tra xem chúng có đang hoạt động bình thường hay không. Chức năng cập nhật có thể tự động kiểm tra hệ thống của bạn để xem liệu tập tin có cần làm mới, cập nhật hoặc đổi mới để cung cấp cho bạn sự bảo mật, phiên bản, tính năng, lựa chọn và sự kiểm soát kịp thời gắn liền với hệ thống hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi dựa vào thông tin để phân tích hiệu suất, đồng thời cải thiện và duy trì các Dịch vụ Intel®.

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng vị trí thực của thiết bị, kết hợp với thông tin về quảng cáo bạn đã xem và thông tin khác mà chúng tôi thu thập để cho phép chúng tôi cung cấp nội dung được cá nhân hóa, cũng như nghiên cứu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị. Bạn có thể chọn cho phép hoặc từ chối sử dụng hay chia sẻ vị trí thiết bị của mình bằng cách thay đổi cài đặt thiết bị, nhưng nếu bạn chọn từ chối sử dụng hoặc chia sẻ thông tin đó, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số Dịch vụ Intel® và nội dung.

Trong một số trường hợp, việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể dẫn đến việc đưa ra các quyết định tự động (bao gồm lập hồ sơ) có ảnh hưởng về mặt pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn theo cách tương tự.

Quyết định tự động có nghĩa là quyết định liên quan đến bạn được thực hiện tự động trên cơ sở xác định của máy tính (sử dụng thuật toán phần mềm) mà không có đánh giá của con người nhưng có hiệu lực pháp lý hoặc hiệu quả đáng kể khác. Chúng tôi sử dụng phân tích tự động để đưa ra các dự đoán, chẳng hạn như mức độ quan tâm của bạn đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc tự động đưa ra quyết định để ngăn chặn hành vi trộm cắp, gian lận hoặc tội phạm khác. Các giải pháp trí tuệ nhân tạo của Intel có thể dẫn đến việc xử lý dữ liệu tự động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong trường hợp việc ra quyết định tự động của chúng tôi có hiệu lực pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền, quyền tự do và lợi ích của bạn, bao gồm thực hiện đánh giá tác động đến quyền riêng tư để xác định các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ quyền của bạn hoặc nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Khi chúng tôi đưa ra quyết định tự động về bạn, bạn có quyền phản đối quyết định, thể hiện rõ ràng quan điểm của bạn và yêu cầu có người xem xét lại quyết định. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách sử dụng thông tin liên hệ cấp trong mục "Cách thức liên hệ với chúng tôi" ở bên dưới.

Nếu bạn đang ở trong Khu vực Kinh tế châu Âu, cơ sở pháp lý để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả ở trên sẽ tùy thuộc vào thông tin cá nhân tương ứng và bối cảnh thu thập cụ thể.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của bạn, khi chúng tôi cần thông tin cá nhân để thực hiện hợp đồng với bạn, khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập thông tin hoặc khi việc xử lý thông tin nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của chúng tôi (chẳng hạn như xử lý cho mục đích quản trị, tiếp thị trực tiếp, phát triển hoặc cải thiện sản phẩm, ngăn ngừa hành vi gian lận hoặc tội phạm và hỗ trợ bảo mật thông tin) và không mâu thuẫn với quyền lợi bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc để thực hiện hợp đồng với bạn, chúng tôi sẽ làm rõ điều này tại thời điểm thu thập. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết liệu yêu cầu cho thông tin đó có phải là bắt buộc hay không và giải thích bất cứ hậu quả nào xảy đến với bạn trong trường hợp bạn không cung cấp thông tin.

Tương tự, nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi (hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào), chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để cung cấp thông báo rõ ràng và mô tả các lợi ích chính đáng của chúng tôi.

Intel Corporation là Bên quản lý dữ liệu của tất cả các thông tin cá nhân được thu thập trong EEA, trừ khi có quy định khác trong thông báo quyền riêng tư bổ sung. Thông tin liên hệ của Intel Corporation được trình bày trong phần “Cách liên hệ với Chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin liên quan đến căn cứ pháp lý mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ hoạt động xử lý cụ thể nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ được cung cấp trong phần “Cách liên hệ với Chúng tôi” dưới đây.

Cho các mục đích giới hạn trong và phù hợp với Thông báo Quyền riêng tư này. Để biết thêm thông tin, có thể truy cập Quy tắc Công ty có Tính ràng buộc (BCR) của Intel tại Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) tại đây và truy cập BCR của Intel tại Vương quốc Anh tại đây.

Các nhà cung cấp được ủy quyền của chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ mà chúng tôi ký hợp đồng, chẳng hạn như phân phối sản phẩm, lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, dịch vụ CNTT, kiểm toán, xử lý thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sử dụng nhiều phần mềm và công cụ khác nhau tại Intel và chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng các công cụ này như một quy trình hoạt động kinh doanh thông thường. Hợp đồng của chúng tôi với các nhà cung cấp bao gồm các điều khoản bảo vệ và hạn chế việc sử dụng thông tin của bạn.

Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân, như thông tin ẩn danh hoặc tổng hợp, với nhà cung cấp cho các mục đích như phân tích, xác định xu hướng trong các mảng sản phẩm của chúng tôi và giúp nghiên cứu và phát triển Dịch vụ Intel® mới.

Đôi khi chúng tôi có mối quan hệ với các bên thứ ba không phải là nhà cung cấp nhưng phối hợp với chúng tôi để cung cấp các cơ hội cụ thể như rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự, cho phép hai bên có sản phẩm hoặc nghiên cứu chung hoặc tạo điều kiện thực hiện các dịch vụ như bảng tin, blog hoặc các nền tảng được chia sẻ khác. Trong những trường hợp này, các điều khoản hoặc thông báo quyền riêng tư bổ sung có thể được cung cấp. Đối với các bên thứ ba hoặc người dùng không được mô tả trong Thông báo này, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn khi có cơ sở hợp pháp để chia sẻ thông tin.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác công ty bên thứ ba để chuẩn bị và cung cấp nội dung quảng cáo và tiếp thị, cung cấp dịch vụ nội dung và cho phép họ cung cấp cho bạn nhiều quảng cáo được cá nhân hóa hơn, cũng như để nghiên cứu hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi.

Cụ thể, chúng tôi sử dụng các công ty bên thứ ba để truyền thông về các hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, phù hợp với sở thích của bạn. Bạn có thể nhận được nội dung này bằng nhiều phương thức như email, điện thoại hoặc khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ Intel® và các trang web khác. Nội dung có thể dựa trên thông tin thu được, ví dụ, thông qua hoạt động mua hàng hoặc giao dịch trước đó, thông qua vị trí thực tế của thiết bị, thông tin về quảng cáo và nội dung bạn đã xem hoặc thông qua cookie và các công nghệ tương tự liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ Intel® cũng như các trang web khác của bạn. Vui lòng đọc Thông báo về Cookie và các công nghệ tương tự của Intel để biết thêm thông tin. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin về vị trí thiết bị của mình bằng cách thay đổi cài đặt của thiết bị, nhưng nếu bạn từ chối việc sử dụng và/hoặc chia sẻ này, các đối tác của chúng tôi có thể sẽ không có khả năng cung cấp Dịch vụ Intel® và nội dung phù hợp nhất cho bạn.

Intel không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không có liên kết để họ sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị riêng của họ mà không có sự cho phép của bạn.

Để biết thông tin về cách từ chối quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi, vui lòng xem phần có tiêu đề “Lựa chọn & Quyền của bạn” bên dưới.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như là một phần của giao dịch doanh nghiệp dự kiến hoặc thực tế, chẳng hạn như tái cơ cấu, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc hoạt động thanh lý khác tất cả hoặc bất kỳ bộ phận nào của mảng kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần của chúng tôi (bao gồm trường hợp phá sản hoặc thủ tục tương tự).

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các đối tác cộng tác để tiến hành nghiên cứu nhằm cải tiến công nghệ của chúng tôi hoặc sử dụng công nghệ của chúng tôi, trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau và xác định cách sử dụng mới hoặc thiết kế sản phẩm mới.

Intel có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà bạn đồng ý tiết lộ.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân, hoặc yêu cầu truy cập hay xóa thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập trang web của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hay sử dụng thông tin liên hệ nêu trong mục "Cách thức liên hệ với chúng tôi" ở dưới đây. Nếu bạn yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn cần lưu trữ một số thông tin nhất định cho mục đích lưu hồ sơ và/hoặc hoàn tất bất kỳ giao dịch nào bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa (ví dụ: khi bạn thực hiện mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi, bạn không thể thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân được cung cấp cho đến thời điểm hoàn thành giao dịch mua hàng hoặc chương trình khuyến mãi đó). Một số thông tin của bạn cũng có thể vẫn tồn tại trong hệ thống của chúng tôi và các hồ sơ khác khi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành.

Theo yêu cầu của bạn và theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ xác nhận thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Bạn cũng có thể có quyền hợp pháp để nhận một bản sao thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản theo một trong các cách được mô tả ở phần “Cách liên hệ với Chúng tôi” dưới đây. Chúng tôi có thể tính phí xử lý cho dịch vụ này khi được pháp luật cho phép và chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng xác thực danh tính trước khi thực hiện yêu cầu của bạn.

Nếu bạn cư trú tại EEA, bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chuyển/mang theo thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể thực thi các quyền này bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản theo một trong các cách được mô tả ở phần “Cách liên hệ với chúng tôi” dưới đây.

Tương tự, nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi có sự chấp thuận của bạn, bạn có thể thu hồi chấp thuận bất kỳ lúc nào. Việc thu hồi chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến (1) tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu chúng tôi đã thực hiện trước khi thu hồi hoặc (2) việc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các cơ sở pháp lý khác.

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đang sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức không nhất quán với Thông báo Quyền riêng tư này hoặc để biết thêm thông tin về quyền của bạn, hãy liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn (thông tin liên hệ của cơ quan bảo vệ dữ liệu ở Khu vực Kinh tế châu Âu có sẵn tại đây.)

Chúng tôi đưa ra nhiều lựa chọn cho bạn về cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị. Bạn có thể truy cập hoặc cập nhật thông tin liên hệ và thay đổi lựa chọn giao tiếp của mình bằng cách sử dụng một trong các biện pháp nêu trong mục "Cách thức liên hệ với chúng tôi" ở dưới đây. Đồng thời, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông tin liên quan đến sản phẩm của bạn hoặc Intel® Services, như thông tin về cập nhật bảo mật, vấn đề thanh toán hoặc giao sản phẩm. Một số nội dung quảng cáo được cung cấp qua việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự của Intel Services (bao gồm trang web của chúng tôi). Thông báo về cookie của chúng tôi được công bố tại đây, bao gồm các thông tin khác về việc sử dụng các công nghệ đó của Intel và cách thức bạn có thể quản lý hoặc từ chối sử dụng các công nghệ đó.

Dịch vụ Intel® được thiết kế để cung cấp các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và tổ chức hợp lý và phù hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tránh các rủi ro như mất, phá hủy dữ liệu tạm thời hoặc vĩnh viễn cũng như việc truy cập, thay đổi, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép hoặc bất hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự khi họ truy cập hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ. Người dùng Dịch vụ Intel® cũng phải thực hiện trách nhiệm tương ứng của mình trong việc bảo vệ dữ liệu, hệ thống, mạng và dịch vụ mà họ sử dụng. Không thể đảm bảo mọi công nghệ, truyền dữ liệu hoặc hệ thống đều an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa (ví dụ, nếu bạn cảm thấy rằng mật khẩu của bạn vào bất kỳ tài khoản Intel nào đã bị xâm nhập), vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong phần “Cách liên hệ với Chúng tôi” bên dưới.

Chúng tôi tuân thủ Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em ở Mỹ và các luật pháp tương tự trên toàn thế giới có hiệu lực áp dụng đối với Dịch vụ của Intel. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý xác đáng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý cần thiết, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng các cách thức được mô tả trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới. Chúng tôi sẽ điều tra và kịp thời giải quyết vấn đề. Cho các mục đích này, chúng tôi định nghĩa “trẻ vị thành niên” là một cá nhân dưới độ tuổi trưởng thành ở vùng lãnh thổ mà họ cư trú.

Trẻ vị thành niên hoặc người giám hộ hợp pháp của họ có thể thay đổi hoặc thu hồi lựa chọn chấp thuận đã đưa ra trước đó hoặc yêu cầu quyền truy cập hay xóa thông tin cá nhân mà họ đã cung cấp hoặc đăng trên các trang của Intel bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin trong phần “Cách liên hệ với Chúng tôi” trong Thông báo này. Trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày yêu cầu (trừ khi pháp luật quy định một khoảng thời gian khác), Intel sẽ ẩn danh hoặc xóa nội dung đó khỏi chế độ xem công khai trừ khi được yêu cầu giữ lại nội dung hoặc thông tin đó một cách hợp pháp.

Intel là một công ty toàn cầu có trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ. Do đó, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn trong lãnh thổ Hoa Kỳ và các chi nhánh cũng như công ty con của chúng tôi ở các quốc gia/vùng khác. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi và họ có thể không ở quốc gia/vùng của bạn. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các trung tâm dữ liệu chính của chúng tôi để xử lý ở các quốc gia/vùng sau: Argentina, Áo, Brazil, Canada, Trung Quốc, Costa Rica, Đan Mạch, Ai Cập, Phần Lan, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Ireland, Israel, Ý, Nhật, Malaysia, Mexico, Hà Lan, Philippines, Ba Lan, Romania, Liên bang Nga, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Việt Nam.

Các quốc gia/vùng này có thể thay đổi theo thời gian và Intel có thể cung cấp danh sách hiện tại khi có yêu cầu bằng văn bản. Chúng tôi chuyển thông tin để hoạt động hiệu quả, cải thiện hiệu suất và tạo bản sao dự phòng nhằm bảo vệ thông tin trong trường hợp cúp điện hoặc sự cố khác. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách đáp ứng các cam kết của Thông báo này và tuân thủ pháp luật bất cứ nơi nào chúng tôi chuyển giao thông tin đó.

Bất cứ khi nào Intel chuyển thông tin cá nhân ra khỏi quốc gia/vùng xuất xứ, chúng tôi sẽ tuân thủ theo pháp luật hiện hành về việc này. Đối với thông tin cá nhân có nguồn gốc từ Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) được chuyển giao cho một pháp nhân của Intel bên ngoài EEA mà không có “mức bảo vệ thích đáng” theo quyết định của Ủy ban châu Âu, thì việc chuyển giao phải được thực hiện dựa trên Quy tắc công ty có tính ràng buộc tại khu vực EEA (”BCR tại EEA”). BCR tại EEA của Intel quy định mức độ bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp và có tính ràng buộc pháp lý với các chi nhánh và công ty con được xác định tại Phụ lục 1 trong BCR tại EEA. Có thể truy cập BCR tại EEA của Intel tại đây. Nếu BCR tại EEA của Intel không được áp dụng, chúng tôi căn cứ vào các biện pháp hợp pháp khác, ví dụ như hợp đồng có bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.

Tương tự, đối với thông tin cá nhân có nguồn gốc từ Vương quốc Anh được chuyển giao cho một pháp nhân của Intel bên ngoài Vương quốc Anh mà không có “mức bảo vệ thích đáng” theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh, thì việc chuyển giao phải được thực hiện dựa trên Quy tắc Công ty có Tính ràng buộc tại Vương quốc Anh (”BCR tại Vương quốc Anh”). BCR tại Vương quốc Anh của Intel quy định mức độ bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp và có tính ràng buộc pháp lý với các chi nhánh và công ty con được xác định tại Phụ lục 1 trong BCR tại Vương quốc Anh. Có thể truy cập BCR tại Vương quốc Anh của Intel tại đây. Nếu BCR tại Vương quốc Anh của Intel không được áp dụng, chúng tôi căn cứ vào các biện pháp hợp pháp khác, ví dụ như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, để có biện pháp bảo vệ phù hợp với những thông tin cá nhân mà chúng tôi chuyển giao.

Chúng tôi lưu lại thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để: Cung cấp Dịch vụ Intel® theo yêu cầu, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý nếu cần thiết (ví dụ: duy trì danh sách chọn không tham gia để thực hiện các tùy chọn quảng cáo và tiếp thị hoặc tuân thủ yêu cầu lưu trữ hồ sơ bắt buộc hoặc yêu cầu lưu trữ theo luật), theo sự đồng ý của cá nhân, để giải quyết tranh chấp và để thực hiện các mục đích, quyền và nghĩa vụ được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này. Thời gian lưu trữ thông tin có thể thay đổi đáng kể dựa trên loại thông tin và cách sử dụng cũng như thời gian lưu trữ của chúng tôi căn cứ vào các tiêu chí bao gồm thời gian lưu trữ bắt buộc theo luật, tranh chấp đang trong quá trình thụ lý hay tiềm tàng, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, yêu cầu hợp đồng, hướng dẫn hoặc nhu cầu hoạt động của chúng tôi và lưu trữ lịch sử. Khi thông tin cá nhân được gỡ bỏ khỏi hệ thống của chúng tôi, thông tin sẽ bị xóa hoặc tiêu hủy bằng cách sử dụng các giao thức bảo mật thích hợp để không thể tái dựng hoặc đọc được các thông tin đó.

Thông báo Quyền riêng tư này không giải quyết và chúng tôi không có trách nhiệm đối với các chính sách và quy tắc thực hành của các bên thứ ba hoặc tổ chức khác không hoạt động thay mặt Intel, bao gồm các chính sách và quy tắc thực hành liên quan đến quyền riêng tư và an ninh, thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ dữ liệu. Bao gồm: (a) bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào có liên kết đến Dịch vụ Intel® – việc đưa vào một liên kết trên Dịch vụ Intel® không bao hàm cam kết của chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi về trang web hoặc dịch vụ đó; hoặc (b) bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị (như Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, v.v.) - bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn tiết lộ với các tổ chức khác thông qua hoặc có liên quan tới Dịch vụ Intel® hoặc các Trang mạng xã hội doanh nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi Thông báo Quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh chính xác thực tiễn của chúng tôi, Dịch vụ Intel® và các yêu cầu pháp lý. Phần “Chỉnh sửa Gần nhất” ở đầu Thông báo này nêu rõ thời gian Thông báo Quyền riêng tư này được chỉnh sửa và chúng tôi cập nhật ngày này mỗi lần đăng phiên bản chỉnh sửa. Bất kỳ thay đổi nào trong Thông báo Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải phiên bản Thông báo Quyền riêng tư sửa đổi lên Dịch vụ Intel®. Bạn nên thường xuyên kiểm tra lại để được cập nhật về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bất kỳ thay đổi nào đối với Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn, chẳng hạn như gửi email hoặc đăng thông báo nổi bật về những thay đổi trên trang web của chúng tôi, đồng thời cung cấp cho bạn một khoảng thời gian hợp lý để phản đối bất kỳ thay đổi nào. Trong một số trường hợp, việc phản đối các thay đổi có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc chức năng của Dịch vụ Intel® có sẵn cho bạn. Chúng tôi sẽ coi việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Intel® sau ngày có hiệu lực của phiên bản Thông báo Quyền riêng tư cập nhật là bạn đã chấp nhận những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận đồng tình của bạn đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo Quyền riêng tư cập nhật nếu và khi có yêu cầu của pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ Thông báo Quyền riêng tư này để biết được cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin cá nhân.