Cập nhật gần đây nhất

Thông báo về quyền riêng tư của Intel đã được cập nhật vào ngày 17 tháng 11, 2016. Để xem các thông báo trước đây của chúng tôi, hãy nhấp vào đây.

 

Intel Corporation và các nhóm công ty của mình (được gọi là "Intel", "chúng tôi", "của chúng tôi") luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này mô tả các thông lệ quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin của bạn thông qua các trang web, sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, phần mềm, ứng dụng, công cụ và các dịch vụ và chức năng khác của Intel mà chúng tôi cung cấp cả trực tuyến và ngoại tuyến (được gọi chung là “Intel® Services” (Các Dịch Vụ Của Intel), cùng với các thông lệ tiếp thị và quảng cáo.

Một vài Dịch vụ của Intel sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Các thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng cookie, cách chúng tôi phản hồi tín hiệu Không Theo Dõi, và cách bạn có thể từ chối một số cookie, được quy định trong Thông Báo Về Cookie Của Intel và Các Công Nghệ Tương Tự.

NỘI DUNG

 1. THU THẬP THÔNG TIN
  Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Có Thể Thu Thập
  Các Thông Tin Khác Chúng Tôi Có Thể Thu Thập
 2. THÔNG BÁO
 3. SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN
  Cách Chúng Tôi Có Thể Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Các Nhân
  Cách Chúng Tôi Có Thể Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Khác
 4. CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA
 5. CÁC NHÀ QUẢNG CÁO BÊN THỨ BA
 6. BẢO MẬT
 7. SỞ THÍCH TIẾP THỊ
 8. CÁCH BẠN CÓ THỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH 
 9. THỜI GIAN LƯU GIỮ THÔNG TIN
 10. VỊ THÀNH NIÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA INTEL
 11. CHIA SẺ TOÀN CẦU CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN
 12. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
 13. THÔNG BÁO BỔ SUNG VÀ THÔNG BÁO KHÁC
 14. CẬP NHẬT TRONG THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

1. THU THẬP THÔNG TIN

Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Có Thể Thu Thập

Intel có thể thu thập nhiều loại thông tin các nhân khác nhau, bao gồm:

 • Thông tin liên hệ cá nhân và doanh nghiệp (như tên, địa chỉ hóa đơn và vận chuyển, số điện thoại, địa chỉ email, và ID tài khoản nhắn tin/phương tiện truyền thông.)
 • ID Tài Khoản Intel
 • Ảnh hồ sơ
 • Bài đăng và thông tin trên phương tiện truyền thông
 • Thẻ thanh toán, ví điện tử, hoặc htông tin dịch vụ thanh toán khác
 • Tùy thuộc vào dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, chúng tôi có thể cũng sẽ cần trực tiếp thu thập các thông tin nhạy cảm hơn từ bạn (như thông tin về vị trí, số chứng mình thư nhân dân, hình ảnh, bản ghi hình/tiếng, ảnh, và thông tin sinh trắc học) trực tiếp từ bạn

Khi bạn gửi bất kỳ thông tin các nhân nào về người khác cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tức là bạn khẳng định mình có quyền được làm như vậy và cho phép chúng tôi được sử dụng các thông tin cá nhân của họ, theo đúng Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ có thể thu tập những thông tin này theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Từ bạn hoặc người thay mặt bạn: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn hoặc người thay mặt bạn chia sẻ với chúng tôi như tên và chi tiết liên hệ.
 • Thông Qua Các Dịch Vụ Của Intel: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ Của Intel, ví dụ, khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ, thực hiện một giao dịch mua, hoặc sử dụng hoặc cài đặt các sản phẩm, ứng dụng của chúng tôi.
 • Thông Qua Các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba mà có sử dụng Các Dịch Vụ Của Intel.
 • Ngoại Tuyến: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn tới các cửa hàng của chúng tôi, tham gia vào một trong các triển lãm thương mại hoặc sự kiện, thực hiện một yêu cầu miệng qua điện thoại hoặc liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng. 
 • Từ những nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn khác, ví dụ như cơ sở dữ liệu công cộng, các đối tác liên kết tiếp thị và các kênh truyền thông xã hội. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân của bạn từ những người là "bạn bè" của bạn hoặc những người được kết nối trên những nền tảng phương tiện xã hội. Ví dụ, nếu bạn chọn kết nối tài khoản phương tiện xã hội với tài khoản Các Dịch Vụ Của Intel, một số thông tin cá nhân từ tài khoản phương tiện xã hội của bạn sẽ được chia sẻ với chúng tôi. Những thông tin đó có thể bao gồm thông tin cá nhân là một phần của hồ sơ phương tiện xã hội của bạn hoặc hồ sơ của bạn bè của bạn. Tương tự như vậy, nếu "bạn bè" trên phương tiện xã hội kết nối tài khoản phương tiện xã hội của họ với tài khoản Các Dịch Vụ Của Intel, thông tin về bạn có thể được chia sẻ với chúng tôi thông qua kết nối "bạn bè" này.

Các Thông Tin Khác Chúng Tôi Có Thể Thu Thập

Intel cũng có thể thu thập một số thông tin khác từ các ứng dụng, trình duyệt hoặc thiết bị của bạn mà không tiết lộ danh tính thật của bạn (hoặc của bất kỳ ai), ví dụ:

 • Thông tin trên trình duyệt và thiết bị
 • Dữ liệu về việc sử dụng ứng dụng và thiết bị
 • Thông tin thu thập được từ các cookie, thẻ pixel, và các công nghệ tương tự
 • Địa chỉ IP
 • Dữ liệu về địa điểm
 • Các thông tin được tổng hợp, ẩn danh hoặc thông tin được giải định dạng
 • Thông tin nhân khẩu học và các thông tin khác mà bạn cung cấp (ví dụ ngôn ngữ, nghề nghiệp, mã bưu điện).

Chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ có thể thu tập những thông tin này theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Thông qua trình duyệt và thiết bị của bạn: Hầu hết trình duyệt và thiết bị thu thập một cách tự động các thông tin nhất định, ví dụ như, loại hình và phiên bản hệ điều hành, kiểu mẫu và nhà sản xuất thiết bị, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet, cũng như tên và phiên bản Dịch vụ của Intel (ví dụ như các ứng dụng) mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng những thông tin này nhằm bảo đảm Dịch vụ của Intel đang được vận hành đúng, phân tích hình hoạt động của sản phẩm của mình, cũng như nâng cao và duy trì Các Dịch Vụ Của Intel.
 • Thông qua việc sử dụng ứng dụng của Intel: Khi bạn tải về và sử dụng một ứng dụng của Intel, chúng tôi và những nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể theo dấu và thu thập các dữ liệu về việc sử dụng, ví dụ như ngày và giờ ứng dụng Intel trên thiết bị của bạn truy cập vào máy chủ của chúng tôi, cũng như những thông tin và tệp đã được tải về ứng dụng Intel đó.
 • Thông qua cookie và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookie để trang web của mình vận hành, hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp các thông tin phân tích. Các công nghệ tương tự như cookie cũng được sử dụng trong kết nối với một vài Dịch vụ của Intel, ví dụ như thẻ pixel, beacon web, GIF trong suốt, JavaScript, và bộ nhớ trong. Vui lòng xem Thông Báo Về Cookie Của Intel và Các Công Nghệ Tương Tự để biết thêm thông tin và cách vô hiệu hóa/hủy bỏ một số cookie.
 • Địa Chỉ IP: Các địa chỉ IP được tự động truyền như một phần trong quá trình trao đổi thông tin trên Internet và thu thập địa chỉ IP là một thông lệ thường gặp; nhiều trang web, ứng dụng và Các Dịch Vụ Của Intel khác tự động thu thập địa chỉ IP. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như trao đổi thông tin với thiết bị của bạn, tính toán mức sử dụng Các Dịch Vụ Của Intel, giúp chẩn đoán các vấn đề về máy chủ, an ninh, và quản lý Các Dịch Vụ Của Intel.
 • Dữ liệu về địa điểm: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về ví trí hữu hình của một thiết bị được kết nối, ví dụ như sử dụng vệ tinh, cột thu phát sóng điện thoại cầm tay và tín hiệu WiFi. Chúng tôi có thể sử dụng ví trí hữu hình của thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn các Dịch Vụ Intel, các nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa, dựa trên ví trí của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ vị trí hữu hình của thiết bị của bạn, cùng với những thông tin về quảng cáo mà bạn xem và các thông tin khác mà chúng tôi thu thập được với các đối tác tiếp thị của mình để hỗ trợ họ trong việc cung cấp cho bạn những nội dung phù hợp với cá nhân bạn hơn và để nghiên cứu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin về vị trí thiết bị của mình bằng cách thay đổi cài đặt của thiết bị, nhưng nếu bạn từ chối việc sử dụng và/hoặc chia sẻ này, chúng tôi và/hoặc các đối tác tiếp thị của mình có thể sẽ không có khả năng cung cấp cho bạn Các Dịch Vụ Của Intel, các nội dung và quảng cáo phù hợp nhất cho bạn.

2. THÔNG BÁO

Chúng tôi cung cấp truy cập vào Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi bằng cách:

 • Liên kết với nó thông qua trang web của chúng tôi 
 • Tham khảo trong Điều khoản Sử dụng, Thỏa thuận Giấy phép Người dùng cuối của chúng tôi
 • Đưa nó vào hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác khi cần hoặc khi phù hợp

3. SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Cách Chúng Tôi Có Thể Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Các Nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân:

 • Để cung cấp Các Dịch Vụ Của Intel.
 • Để trả lời các câu hỏi và hoàn thành yêu cầu của bạn, ví dụ như gửi cho bạn các văn bản kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu.
 • Để gửi cho bạn những quảng cáo mà chúng tôi tin là bạn sẽ quan tâm, ví dụ như các bản tin phù hợp với sở thích trao đổi thông tin của bạn.
 • Để điều chỉnh theo cá nhân trải nghiệm của bạn với Dịch vụ của Intel bằng cách đưa ra các sản phẩm, thông điệp tiếp thị, lời mời, và những nội dung phù hợp với bạn.
 • Để cho phép bạn tham gia các khảo sát, bốc thăm trúng thưởng, tham gia vào các cuộc thi và những khuyến mại tương tự cũng như để quản lý các hoạt động này. Một số hoạt động này có những quy tắc riêng đòi hỏi thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, chính vì thế chúng tôi đề nghị bạn đọc thật kỹ các quy tắc này.
 • Để giúp bạn gửi tin nhắn tới bạn bè thông qua Dịch vụ của Intel. Bằng cách sử dụng chức năng này, bạn cho chúng tôi biết rằng bạn được phép sử dụng và cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của bạn mình. 
 • Để hoàn thành trọn vẹn giao dịch mua của bạn, ví dụ như, để xử lý thanh toán của bạn, để chuyển đơn đặt hàng tới bạn, trao đổi thông tin với bạn về giao dịch mua của bạn, và cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc khách hàng có liên quan, và thiết lập và quản lý các tài khoản Intel của bạn.
 • Phục vụ mục đích kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như sử dụng các dữ liệu phân tích, kiểm toán, theo dõi và phòng ngừa gian lận/tội phạm, an ninh, phát triển sản phẩm mới, kiểm tra, nâng cấp, phát triển hoặc sửa đổi Dịch vụ của Intel, xác định các xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của chiến dịch khuyến mại đồng thời vận hành và mở rộng các hoạt động kinh doanh của chúng ta. 
 • Thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, lập hóa đơn, tra soát, và thu thập. Để gửi các thông tin quản trị và thông báo dịch vụ cho bạn, ví dụ như thông tin về Dịch vụ của Intel và các thay đổi trong điều khoản, điều kiện và chính sách.
 • Thực hiện các hoạt động phù hợp với Thông Báo này.

Các thông tin cá nhân có thể được chia sẻ hoặc tiết lộ:

 • Với các chi nhánh và đối tác cho những mục đích được miêu tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này.
 • Với các nhà cung cấp và đại lý được ủy quyền cung ứng các dịch vụ cho chúng tôi như dịch vụ lưu trữ và duy trì trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, hoàn thành đặt hàng, cung cấp thông tin kỹ thuật và cơ sở hạ tầng có liên quan, dịch vụ chăm sóc khách hàng, chuyển thư, xử lý thẻ tín dụng, kiểm toán và các dịch vụ tương tự khác.
 • Với các bên thứ ba để cho phép họ gửi thông tin tiếp thị tới bạn, nếu được pháp luật hiện hành cho phép và phù hợp với ưu tiên trao đổi thông tin của bạn.
 • Với các bên thứ ba tài trợ cho các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các khuyến mại tương tự.
 • Để nhận diện bạn với tất cả những người bạn gửi tin nhắn thông qua các Dịch vụ của Intel.
 • Do bạn sử dụng, trên các bảng tin nhắn, diễn đàn, chat, trang hồ sơ và blog mà bạn có thể đăng tải thông tin và tài liệu. Hãy chú ý rằng những thông tin mà bạn đăng tải hoặc tiết lộ trong các diễn đàn không khai sẽ trở thành thông tin chung, và công khai cho người sử dụng cũng như cho công chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên mạng.
 • Với một bên thứ ba trong trường hợp có tái cơ cấu, sát nhập, mua bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc việc bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh, tài sản hay cổ phiếu dự tính hoặc thực tế của chúng tôi (bao gồm cả việc liên quan tới phá sản hoặc các sự kiện tương tự).
 • Chúng tôi tin rằng điều này là cần có, cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo luật pháp hiện hành, bao gồm cả pháp luật bên ngoài nước bạn cư trú; (b) để tuân thủ quy trình pháp lý và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của cơ quan công quyền và cơ quan chính phủ có thẩm quyền bao gồm cả cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài nước bạn cư trú; (d) để thực thi điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ các hoạt động của chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi; (f) để bảo vệ quyền lợi, quyền riêng tư, an ninh, sự an toàn và tài sản vật chất cũng như quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, và/hoặc quyền của các chi nhánh của chúng tôi, của bạn hoặc những người khác; và (g) nhằm cho phép chúng tôi tìm ra các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể gặp phải.

Cách Chúng Tôi Có Thể Thu Thập, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Khác

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dung và tiết lộ thông tin khác thu được thông qua cookie theo Thông Báo Về Cookie Của Intel và Các Công Nghệ Tương Tự hoặc Các Dịch Vụ Của Intel. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn với các thông tin khác (ví dụ như kết hợp tên với mã bưu điện của bạn). Khi chúng tôi kết hợp thông tin cá nhân với bất kỳ thông tin nào khác, chúng tôi sẽ luôn coi thông tin được kết hợp này là một dạng thông tin cá nhân và thông tin có thể trở thành nhận dạng cá nhân.

Cập Nhật Sản Phẩm và Báo Cáo

Các dịch vụ và sản phẩm cũng có thể xử lý một số dữ liệu để cung cấp các cập nhật về phần mềm và báo cáo. Các chức năng cập nhật này có thể tự động kiểm tra hệ thống của bạn để xem liệu các tệp liên quan đến dịch vụ có cần làm mới, cập nhật hoặc hiện đại hóa.

Intel cũng có thể sử dụng thông tin để sửa sản phẩm theo sở thích của người dùng dựa trên sử dụng thực tế.

4. CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này không giải quyết, và chúng tôi không có trách nhiệm đối với, các chính sách và thông lệ của các bên thứ ba hoặc tổ chức khác không phải là nhà cung cấp dịch vụ của Intel, bao gồm các chính sách và thông lệ liên quan đến quyền riêng tư và an ninh, thu thập dữ liệu, xử lý, sử dụng, lưu trữ, và tiết lộ. Điều này bao gồm: (a) bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào mà Các Dịch Vụ Của Intel liên kết – việc đưa vào một liên kết trên Các Dịch Vụ Của Intel không bao hàm cam kết về trang web hoặc dịch vụ bởi chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi; hoặc (b) bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng phương tiện xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị (như Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, v.v.) - bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn tiết lộ với các tổ chức khác thông qua hoặc có liên quan với các Dịch vụ của Intel hoặc các Trang Truyền thông Xã hội của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng và hướng bạn đến dịch vụ thanh toán bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán thực hiện thông qua Các Dịch Vụ Của Intel. Nếu bạn muốn thực hiện một khoản thanh toán như vậy, thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập bởi bên thứ ba đó chứ không phải bởi chúng tôi, và sẽ tuân theo chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba, chứ không phải Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này. 

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với một nhà cung cấp dịch vụ của Intel, chúng tôi yêu cầu rằng trước tiên họ thỏa thuận bằng hợp đồng tuân theo các tiêu chuẩn về an ninh và quyền riêng tư hợp lý và phù hợp.

5. CÁC NHÀ QUẢNG CÁO BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để cung cấp các quảng cáo liên quan đến hàng hóa và dịch vụ có thể bạn quan tâm khi truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ Của Intel và các trang web khác, dựa trên thông tin thu được, ví dụ, thông qua cookie và các công nghệ tương tự liên quan đến truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ Của Intel và các trang web khác. Vui lòng tham khảo Thông Báo Về Cookie Của Intel và Các Công Nghệ Tương Tự của chúng tôi về cách chúng tôi sử dụng cookie và cách bạn có thể vô hiệu hóa một số cookie.

Intel không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không có liên kết của chúng tôi về việc sử dụng tiếp thị riêng của họ mà không có sự cho phép của bạn.

6. BẢO MẬT

Các Dịch Vụ Của Intel được thiết kế nhằm cung cấp các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và quản trị hợp lý và phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân trong tổ chức khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ trái phép hoặc phi pháp. Người Dùng Các Dịch Vụ Của Intel cũng phải đóng vai trò một phần trong việc bảo vệ dữ liệu, hệ thống, mạng, và dịch vụ họ đang sử dụng. Thật không may, không thể đảm bảo mọi hệ thống lưu trữ hoặc truyền tải dữ liệu đều an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa (ví dụ, nếu bạn cảm thấy rằng mật khẩu của bạn vào bất kỳ tài khoản Intel nào đã bị xâm nhập), vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo phần“Liên Hệ Với Chúng Tôi”  bên dưới.

7. SỞ THÍCH TIẾP THỊ

Chúng tôi cho bạn nhiều lựa chọn về việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích tiếp thị. Bạn có thể cập nhật và yêu cầu truy cập vào chi tiết liên hệ và sở thích trao đổi thông tin bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau: truy cập vào trang web sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể; sử dụng biểu mẫu Liên Hệ Với Chúng Tôi; sử dụng liên kết “hủy đăng ký”, hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ bên dưới. Bạn có thể cập nhật sở thích trao đổi thông tin của mình cho các loại hoạt động tiếp thị sau đây:

 • Để chấp nhận hoặc từ chối nhận các tin nhắn liên quan đến tiếp thị của chúng tôi trong tương lai. 
 • Để chấp nhận hoặc từ chối việc chúng tôi chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn với các chi nhánh và đối tác để họ có thể tiếp thị trực tiếp với bạn.
 • Để chấp nhận hoặc từ chối việc chúng tôi chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết để họ có thể tiếp thị trực tiếp với bạn.

Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận tin nhắn liên quan đến tiếp thị từ Intel bằng cách tiến hành cách bước theo chỉ dẫn hủy đăng ký có trong tin nhắn về tiếp thị được gửi cho mình. Chúng tôi sẽ thực hiện các yêu cầu của bạn nếu thấy thực tiễn. Hãy chú ý nếu bạn chọn không nhận thư điện tử về tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi tới bạn các tin nhắn quản trị quan trọng và giao dịch (là các thông báo về dịch vụ) về Các Dịch Vụ Của Intel của bạn.

8. CÁCH BẠN CÓ THỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Nếu bạn muốn sửa đổi, cập nhật, xóa hoặc yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách: truy cập trang web sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể; biểu mẫu Liên Hệ Với Chúng Tôi; hoặc gửi thư đến địa chỉ bên dưới kèm theo tên, địa chỉ thư điện tử, số tài khoản, và mục đích yêu cầu.

Nhằm bảo vệ bạn, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện những yêu cầu liên quan tới thông tin cá nhân về bạn (không phải của người khác), và chúng tôi có thể cần xác minh giấy chứng minh thử của bạn trước khi thực hiện yêu cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện các yêu cầu của bạn theo đúng pháp luật khi phù hợp với thực tế. Chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin với mục đích lưu trữ, theo yêu cầu của pháp luật, và/hoặc để hoàn thành các giao dịch bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin (ví dụ khi bạn thực hiện mua hàng hoặc nhập mã khuyến mại, bạn có thể không được thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân cho tới khi hoàn thành xong giao dịch mua hoặc khuyến mại đó). Theo luật pháp hiện hành, một vài thông tin có thể được lưu lại trong hệ thống của chúng tôi và các bản ghi khác.

Lưu trữ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn

Thông tin chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ và xử lý trên máy chủ tại Mỹ và bất kỳ nơi nào Intel và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở trên toàn cầu và theo luật pháp địa phương.

9. THỜI GIAN LƯU GIỮ THÔNG TIN

Trừ phi pháp luật yêu cầu, hoặc được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích được miêu tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

10. VỊ THÀNH NIÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA INTEL

Chúng tôi tuân thủ Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em của Mỹ và các luật pháp tương tự trên toàn thế giới nơi áp dụng đối với Các Dịch Vụ Của Intel. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ mà không có sự đồng ý phù hợp của cha mẹ. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ ai đó dưới mười ba (13) tuổi hoặc dưới tuổi được quyền tự đồng ý tại quốc gia bạn, mà không có sự đồng ý của cha mẹ, vui lòng cho chúng tôi biết sử dụng các phương pháp được quy định trong mục Liên Hệ Với Chúng Tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để điều tra và xử lý vấn đề ngay lập tức.

11. TRUYỀN TẢI TOÀN CẦU CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN

Intel là một công ty toàn cầu có trụ sở tại Mỹ. Vì vậy, Intel có thể truyền tải thông tin cá nhân của bạn đến công ty mẹ là Tập đoàn Intel tại Mỹ (U.S), hoặc đến bất kỳ chi nhánh Intel nào trên thế giới khi xử lý thông tin cho những mục đích được miêu tả trong Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể truyền tải thông tin cá nhân của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi và họ có thể không ở quốc gia của bạn.

Mỗi khi Intel chia sẻ thông tin cá nhân có nguồn gốc từ Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) với một đơn vị Intel ở bên ngoài EEA, Intel sẽ thực hiện việc đó theo các quy tắc ràng buộc đã được phê duyệt của công ty có tên là Quy tắc về quyền riêng tư của tập đoàn Intel (“Intel’s BCR”) với mục đích thiết lập một chế độ bảo vệ phù hợp cho các thông tin cá nhân như vậy và mang tính ràng buộc về pháp lý đối với các công ty thuộc tập đoàn Intel. Có thể truy cập Intel's BCR tại đây. Ở những phạm vi mà Intel's BCR không áp dụng, Intel sẽ dựa vào các quy định pháp lý khác để truyền tải thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài EEA và Thụy Sỹ, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn châu Âu.

12. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách Intel sử dụng Cookie, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên Hệ Với Chúng Tôi hoặc gửi thư đến địa chỉ bên dưới. Xin vui lòng ghi các thông tin liên hệ của bạn, tên của trang web hoặc Dịch Vụ Của Intel, và mô tả chi tiết về yêu cầu hoặc mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

13. THÔNG BÁO BỔ SUNG VÀ THÔNG BÁO KHÁC

Một Số Dịch Vụ Của Intel có thể có các Thông Báo khác về cách những sản phẩm và dịch vụ đó xử lý Thông Tin Cá Nhân. Vui lòng tham khảo Thông Báo liên quan về Dịch Vụ Intel bạn đang sử dụng để có thêm thông tin về cách Intel xử lý Thông Tin Cá Nhân.

Các thông báo bổ sung, chính sách, thông báo, và tuyên bố về quyền riêng tư sau (“Thông Báo”) được lập tham chiếu với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Của Intel:

14. CẬP NHẬT TRONG THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có thể thay đổi Thông báo về Quyền Riêng Tư này. Phần "Cập nhật lần cuối" ở đầu trang này chỉ ra thời gian Thông báo về Quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối cùng. Bất kỳ thay đổi nào trong Thông Báo về Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải phiên bản Thông báo Quyền riêng tư Dịch vụ của Intel được sửa đổi. Việc sử dụng các Dịch vụ của Intel theo sau những thay đổi này có nghĩa là bạn đã chấp nhận Thông báo được sửa đổi.

Nếu bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng lớn và xấu đến quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn và cho bạn một khoảng thời gian hợp lý để phản đối bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra định kỳ Thông báo về Quyền riêng tư này để biết được cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin cá nhân.