Giới thiệu về chương trình thành viên

Lợi ích hội viên
Intel cung cấp nhiều bậc cấp độ lợi ích dựa trên hoạt động tham gia của bạn — bạn càng gắn bó với cổng thông tin Liên minh Đối tác Intel® thì bạn càng tăng bậc nhanh.
  Thành viên Vàng Titan
  Nhà cung cấp giải pháp
  OEM
  Nhà sản xuất
  Công ty tích hợp dịch vụ
  Đại lý phần mềm độc lập (ISV)
  Dịch vụ thiết kế FPGA
  Nhà cung cấp dịch vụ đám mây và truyền thông (chỉ dành cho bậc Vàng và Titan)
  Nhà phân phối (chỉ dành cho bậc thành viên)
Hội đủ điều kiện để tăng lợi ích của trạng thái cấp bậc Thành viên, Vàng và Titan trong Liên minh Đối tác Intel® bằng cách đáp ứng các yêu cầu hội viên lũy tiến.
  Thành viên Vàng Titan
  Nhà cung cấp giải pháp/Thị trường phát triển
  Nhà cung cấp giải pháp/Thị trường mới nổi
  OEM/Thị trường phát triển
  OEM/Thị trường mới nổi
  Nhà sản xuất
  Công ty tích hợp dịch vụ
  Đại lý phần mềm độc lập (ISV)
  Dịch vụ thiết kế FPGA
  Nhà cung cấp dịch vụ đám mây và truyền thông (chỉ dành cho bậc Vàng và Titan)
  Nhà phân phối (chỉ dành cho bậc thành viên)

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của các loại hình doanh nghiệp khác nhau, thành viên Liên minh Đối tác Intel® sẽ được phân công vai trò. Các thành viên đủ điều kiện để đảm nhận nhiều vai trò có thể sẽ nhận được những lợi ích riêng từ mỗi vai trò. Tất cả các vai trò được định nghĩa bên dưới.

Nhà phân phối bậc cao nhất, bán các bộ xử lý Intel® mới nhất, ổ đĩa thể rắn (SSD), sản phẩm máy chủ và các linh kiện khác, nhập kho trực tiếp từ Intel.

Bán linh kiện với chất lượng và độ xác thực đã được chứng nhận, nhập kho từ các nguồn được ủy quyền của Intel hoặc thiết bị có chứa công nghệ Intel®, do nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) sản xuất.

Xây dựng hệ thống và hệ thống con cho cả điện toán lẫn IoT. Các hệ thống bao gồm bảng mạch chủ, các hệ thống con (hệ thống L4-10), PCBA và các thiết bị chức năng IoT. Các nhà sản xuất cung cấp sản phẩm của họ cho các đối tác khác, chẳng hạn như OEM, trong chuỗi giá trị.

Chủ yếu thiết kế và tạo thương hiệu cho sản phẩm riêng của họ. Họ có thể có khả năng sản xuất, lắp ráp và cấu hình riêng. OEM cũng có thể mua sản phẩm/hệ thống từ ODM và bán dưới thương hiệu riêng của họ. Họ cung cấp các giải pháp công nghệ cho người tiêu dùng, người dùng thương mại hoặc chính phủ, hoặc thông qua các mạng lưới kênh riêng của họ, có thể bao gồm đại lý bán lẻ trực tuyến hoặc cửa hàng ngoài đời thực.

Chủ yếu bán lại các hệ thống OEM và giải pháp phần mềm, cũng như đang phát triển doanh nghiệp dịch vụ của họ. Nhà cung cấp giải pháp cung cấp các giải pháp công nghệ cho người tiêu dùng, người dùng thương mại và Chính phủ, hoặc qua các mạng lưới kênh riêng của họ, có thể bao gồm đại lý bán lẻ trực tuyến hoặc cửa hàng ngoài đời thực.

Chủ yếu xây dựng kiến trúc và triển khai đổi mới quy trình kinh doanh, cũng như tích hợp giải pháp cho khách hàng của họ. Các Công ty tích hợp dịch vụ thường đóng vai trò tư vấn bằng cách kết nối và tích hợp các giải pháp phần mềm, phần cứng và đám mây vào môi trường CNTT hoặc OT.

Phát triển, bán và hỗ trợ các sản phẩm phần mềm, ứng dụng, OT và phân khúc dọc mang thương hiệu cũng như không mang thương hiệu của họ.

Cung cấp một số bộ phận của điện toán đám mây — điển hình là hạ tầng ở dạng dịch vụ (IaaS), phần mềm ở dạng dịch vụ (SaaS) hoặc nền tảng ở dạng dịch vụ (PaaS) — cho các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng khác.

Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến Intel® FPGA, bao gồm thiết kế RTL, tối ưu hóa thiết kế, tích hợp IP, các nghiên cứu về tính khả thi, kiểm tra và xác minh, cũng như thiết kế bo mạch FPGA.

Chủ yếu thiết kế và tạo thương hiệu cho sản phẩm riêng của họ. Họ có thể có khả năng sản xuất, lắp ráp và cấu hình riêng. OEM cũng có thể mua sản phẩm/hệ thống từ ODM và bán dưới thương hiệu riêng của họ. Họ cung cấp các giải pháp công nghệ cho người tiêu dùng, người dùng thương mại hoặc chính phủ, hoặc thông qua các mạng lưới kênh riêng của họ, có thể bao gồm đại lý bán lẻ trực tuyến hoặc cửa hàng ngoài đời thực.

Chủ yếu bán lại các hệ thống OEM và giải pháp phần mềm, cũng như đang phát triển doanh nghiệp dịch vụ của họ. Nhà cung cấp giải pháp cung cấp các giải pháp công nghệ cho người tiêu dùng, người dùng thương mại và Chính phủ, hoặc qua các mạng lưới kênh riêng của họ, có thể bao gồm đại lý bán lẻ trực tuyến hoặc cửa hàng ngoài đời thực.

Chủ yếu xây dựng kiến trúc và triển khai đổi mới quy trình kinh doanh, cũng như tích hợp giải pháp cho khách hàng của họ. Các Công ty tích hợp dịch vụ thường đóng vai trò tư vấn bằng cách kết nối và tích hợp các giải pháp phần mềm, phần cứng và đám mây vào môi trường CNTT hoặc OT.

Phát triển, bán và hỗ trợ các sản phẩm phần mềm, ứng dụng, OT và phân khúc dọc mang thương hiệu cũng như không mang thương hiệu của họ.

Cung cấp một số bộ phận của điện toán đám mây — điển hình là hạ tầng ở dạng dịch vụ (IaaS), phần mềm ở dạng dịch vụ (SaaS) hoặc nền tảng ở dạng dịch vụ (PaaS) — cho các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng khác.

Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến Intel® FPGA, bao gồm thiết kế RTL, tối ưu hóa thiết kế, tích hợp IP, các nghiên cứu về tính khả thi, kiểm tra và xác minh, cũng như thiết kế bo mạch FPGA.