Giới thiệu về LIên minh Đối tác Intel® viên của bạn

Tư cách thành viên có thể làm gì cho bạn?

Chương trình hội viên trong LIên minh Đối tác Intel® mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn để phát triển doanh nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Khám phá các lợi ích, cấp bậc thành viên và các yêu cầu của chương trình bên dưới.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.