Giới thiệu về LIên minh Đối tác Intel® viên của bạn

Tư cách thành viên có thể làm gì cho bạn?

Chương trình hội viên trong LIên minh Đối tác Intel® mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn để phát triển doanh nghiệp của mình hơn bao giờ hết. Khám phá các lợi ích, cấp bậc thành viên và các yêu cầu của chương trình bên dưới.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Tùy thuộc vào các tiêu chuẩn bổ sung; Khách, Nhà sản xuất, Dịch vụ FPGA thiết kế và Nhà phân phối không đủ điều kiện nhận chương trình Điểm.
2Industry Insights & Research được các nhà khoa học dữ liệu trong nhóm Market Sizing & Forecast của Intel mang đến cho bạn, cung cấp nội dung và dữ liệu được quản lý cho các chỉ số kinh tế, kinh tế vĩ mô quốc gia và xu hướng ngành
3Chỉ có thể tham gia sự kiện theo lời mời
4Một Lợi ích CSP, hộp cát Công nghệ Tiên tiến sử dụng các thành phần Của Đại diện cho Vùng chứa để phát triển, xây dựng và kiểm tra các ứng dụng của bạn trên phần cứng Intel® trực tiếp từ trình duyệt của bạn mà không cần bất kỳ cài đặt nào cần thiết trên máy cục bộ của bạn.
5Tùy thuộc vào các tiêu chuẩn bổ sung
6Các vai trò đủ điều kiện cho Điểm bao gồm OEM, Nhà cung cấp giải pháp, Nhà tích hợp dịch vụ (SI), Nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) và Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP – IaaS, SaaS, PaaS). Tất cả các cấp bậc thành viên của đối tác đều đủ điều kiện để kiếm điểm và bắt đầu từ năm 2023, bậc Thành viên có thể đổi điểm. Các lợi ích tài chính như Điểm phải tùy thuộc vào các tiêu chuẩn bổ sung và có thể không khả dụng cho tất cả các đối tác.
7Tùy thuộc vào tính khả dụng của đại diện Intel. Phạm vi bảo hành tài khoản của một đại diện chuyên dụng của Intel được cung cấp, nếu có, cho các đối tác Titanium đủ điều kiện
8Doanh thu là một chỉ số đo lường hoạt động bán sản phẩm của Intel®. Intel sử dụng nhiều phương pháp để đo lường doanh thu, điều này có thể khác nhau tùy vào vai trò của đối tác trong môi trường LIên minh Đối tác Intel®. Đối với OEM - Thị trường trưởng thành: Tối thiểu 1,4 triệu USD đối với các sản phẩm thành phần Intel mà bạn mua từ Intel hoặc Nhà cung cấp được ủy quyền phải do bạn (hoặc bên thứ 3 thay mặt Bạn) tích hợp vào một sản phẩm hệ thống do bạn bán. Đối với OEM - Thị trường mới nổi: Tối thiểu 525K USD đối với các sản phẩm linh kiện Intel mà bạn mua từ Intel hoặc Nhà cung cấp được ủy quyền phải do bạn (hoặc bên thứ 3 thay mặt Bạn) tích hợp vào một sản phẩm hệ thống do bạn bán. Đối với Nhà cung cấp Giải pháp: Ít nhất 70% hệ thống Intel-based hoặc các sản phẩm thành phần Intel mà bạn mua từ Intel hoặc Nhà cung cấp được ủy quyền phải do bạn bán cho khách hàng người dùng cuối.
9Giải pháp được phê duyệt = MRS/RRK, DCSS và các giải pháp đối tác khác

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.