Công nghệ Giáo dục Thúc đẩy các Kỹ năng cho Tương lai

Các nhà giáo dục và các nhà quản lý đang thích ứng với một thế giới mà học sinh được học tập trong những môi trường khác nhau, theo những cách khác nhau. Các công cụ và kỹ thuật mới tạo ra môi trường học tập sống động giúp bồi dưỡng tư duy và bộ kỹ năng mà học sinh cần để tìm được việc làm trong cuộc Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư.1 2 3

Xây dựng các Kỹ năng để Đổi mới

Công nghệ giáo dục (EdTech) là một công cụ mạnh mẽ để kết nối học sinh với các cơ hội học tập. Tại Intel, chúng tôi nhận thấy tiềm năng sử dụng công nghệ trong lớp học để giúp học sinh học các kỹ năng cần thiết cho thị trường việc làm trong cuộc Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư.

Khung kỹ năng Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) hình dung ra một thế giới trong đó học sinh học các kỹ năng cần thiết để vượt qua bối cảnh thay đổi của cuộc Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư. Tại đây, học sinh được truyền sức mạnh để trở thành những nhà đổi mới khi họ chuẩn bị, tưởng tượng và tạo ra những công việc trong tương lai.

Để giúp biến tầm nhìn này thành hiện thực, Intel sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo giáo dục trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ giúp đảm bảo giáo viên và học sinh có quyền tiếp cận các công nghệ và công cụ mà họ cần để đáp ứng những thách thức của một thế giới đang thay đổi:

  • Truyền sức mạnh cho học sinh trở thành những nhà đổi mới của ngày mai: Các nhà giáo dục có thể tích hợp công nghệ vào chương trình giảng dạy và giáo án của họ để xây dựng các kỹ năng của tương lai và giúp học sinh phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và cảm xúc xã hội. Các công cụ công nghệ phù hợp cho phép học sinh thực hành các hoạt động xây dựng kỹ năng mọi lúc, mọi nơi. Những công cụ này giúp học sinh phân tích, đánh giá và sáng tạo bằng cách sử dụng thông tin khi họ học, phát triển các kỹ năng nâng cao và chuẩn bị cho công việc trong tương lai.
  • Cho phép các nhà giáo dục tích hợp công nghệ, xây dựng kỹ năng và tư duy bậc cao trong quá trình giảng dạy của họ: Khung Kỹ năng Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) giúp các nhà giáo dục tích hợp công nghệ để nắm bắt các cách giảng dạy mới từ bất kỳ địa điểm nào và điều chỉnh công nghệ giảng dạy để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Các công cụ công nghệ hiệu năng cao, đáng tin cậy mang lại cho các nhà giáo dục sự an tâm, vì vậy họ có thể tập trung vào học sinh của mình hơn là lo lắng về công nghệ.
  • Thiết lập môi trường học tập cho tương lai công việc: Các mô hình áp dụng và tích hợp công nghệ giúp tạo ra không gian vật lý và ảo giúp học sinh phát huy hết tiềm năng của mình, nắm vững các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai và sẵn sàng cho cuộc Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư.