Hệ thống máy tính và thiết bị được trang bị công nghệ Intel

Các hệ thống máy tính và thiết bị điện tử được trang bị công nghệ Intel đem đến hàng loạt lựa chọn mạnh mẽ, đáng tin cậy và có thể cấu hình dễ dàng cho các doanh nghiệp, game thủ, người sáng tạo nội dung và người dùng hàng ngày.

Hệ thống máy tính và thiết bị được trang bị công nghệ Intel

Hệ thống chạy trên nền tảng Intel® dành cho mọi thứ bạn làm