Các Giải pháp Dịch vụ Tài chính Tiếp tục Thúc đẩy Chuyển đổi Kỹ thuật số

Trong ngành dịch vụ tài chính, Intel đang giúp khách hàng của mình điều hướng sự cạnh tranh và tuân thủ trong ngành đồng thời cung cấp các công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.