Máy trạm chạy bằng bộ xử lý Intel® hiệu năng cao

Cho dù bạn đang làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, kỹ thuật hay phát triển môi trường sáng tạo, các máy trạm dựa trên bộ xử lý Intel đều cho phép bạn làm việc với tốc độ, hiệu quả, độ tin cậy và khả năng đáp ứng mà bạn cần để hoàn thành công việc. Bạn sẽ tìm thấy nhiều loại máy trạm chạy bộ xử lý Intel, từ tháp, máy tính để bàn đến máy tính xách tay—với các tính năng mới nhất mà bạn đang tìm kiếm.

Máy trạm chạy bằng bộ xử lý Intel® hiệu năng cao