Máy trạm sử dụng công nghệ của Intel

Máy trạm cố định và di động, chạy bộ xử lý Intel® Xeon® và Intel® Core™ là nền tảng mạnh, tin cậy, dễ quản lý và hợp chuẩn tương lai. Nhận các nghiên cứu tình huống và mẹo chuyên gia mới nhất về máy trạm chạy trên nền tảng của Intel.1

Tìm hiểu thêm về máy trạm

Máy trạm sử dụng công nghệ của Intel

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tuyên bố này đều dựa trên sản phẩm và tính năng mới của Intel® so sới các sản phẩm và tính năng trước đó. Trừ khi có lưu ý khác, các tuyên bố và ví dụ nói đến các bộ xử lý Intel® Xeon® Scalable được biết dựa trên cấu hình khe cắm kép. Các tuyên bố và ví dụ nói đến các bộ xử lý Intel® Xeon® W chỉ được hiển thị như cấu hình khe cắm đơn.