Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Dựa trên khả năng ép xung nâng cao được kích hoạt bởi các công cụ toàn diện của Intel và khả năng điều chỉnh cấu trúc độc đáo. Kết quả của bạn có thể thay đổi. Việc ép xung có thể làm mất hiệu lực bảo hành hoặc ảnh hưởng đến tình trạng hệ thống. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xemintel.com/overclocking.

2

Hoạt động của Wi-Fi 6E GHz yêu cầu sử dụng các sản phẩm Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) cùng với hệ điều hành và bộ định tuyến/AP/Cổng hỗ trợ Wi-Fi 6E, cùng với phân bổ phổ khu vực và các chứng nhận cần thiết theo quy định. Truy cập intel.com/performance-wireless để biết thông tin chi tiết.

3

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

4

Intel và biểu trưng Intel là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

*Các tên và thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu khác. (khi sử dụng thương hiệu và tên của bên thứ 3).