Một nền tảng máy tính cá nhân dành cho doanh nghiệp vô song

Những chiếc máy tính cá nhân được trang bị Intel vPro®1 được xây dựng cho doanh nghiệp – với các tính năng hướng tới tương lai được thiết kế để giúp bạn tự tin định hướng tương lai của bảo mật và trao quyền cho đội nhóm của mình để kết nối và cộng tác liền mạch hơn. Intel vPro® thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bằng cách giúp bạn thay đổi định hướng và mở rộng quy mô với tốc độ và tính linh hoạt đáng kinh ngạc, để nắm bắt nhiều cơ hội hơn. Được thúc đẩy với các tính năng tiên tiến ngay sau khi mở hộp và sự hỗ trợ cho nhiều hệ điều hành và nền tảng.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tất cả các phiên bản của nền tảng Intel vPro® yêu cầu phải có bộ xử lý Intel® Core™ đủ điều kiện, hệ điều hành được hỗ trợ, silicon Intel® LAN và/hoặc WLAN, các cải tiến chương trình cơ sở, và các phần cứng và phần mềm cần thiết khác để thực hiện các trường hợp sử dụng khả năng quản lý, các tính năng bảo mật, hiệu năng và độ ổn định hệ thống đặc trưng của nền tảng này. Truy cập intel.com/performance-vpro để biết thêm chi tiết.

2

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

3

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.

4

© Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và các ký hiệu khác của Intel là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel. Các tên và nhãn hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của các chủ sở hữu khác.