Intel vPro®: Nền tảng máy tính cá nhân doanh nghiệp vô song.

Intel vPro® Enterprise dành cho Windows1 là nền tảng điện toán dành cho doanh nghiệp giúp máy tính cá nhân đạt đẳng cấp chuyên nghiệp, mang đến cho bạn lợi thế trong tất cả các lĩnh vực quan trọng: bảo mật, khả năng quản lý dàn máy tính cá nhân, năng suất và độ ổn định. Để có trải nghiệm AI mới trên máy tính cá nhân, hãy chọn bộ xử lý Intel® Core™ Ultra với Intel vPro để cung cấp cách tiếp cận toàn diện cho AI trên máy tính cá nhân để công việc của người dùng tiến xa hơn và bạn có thể tận dụng các biện pháp bảo vệ do AI cung cấp.