Một nền tảng máy tính cá nhân dành cho doanh nghiệp vô song

Những chiếc máy tính cá nhân được trang bị Intel vPro®1 được xây dựng cho doanh nghiệp – với các tính năng hướng tới tương lai được thiết kế để giúp bạn tự tin định hướng tương lai của bảo mật và trao quyền cho đội nhóm của mình để kết nối và cộng tác liền mạch hơn. Intel vPro® thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bằng cách giúp bạn thay đổi định hướng và mở rộng quy mô với tốc độ và tính linh hoạt đáng kinh ngạc, để nắm bắt nhiều cơ hội hơn. Được thúc đẩy với các tính năng tiên tiến ngay sau khi mở hộp và sự hỗ trợ cho nhiều hệ điều hành và nền tảng.