Chăm sóc sức khỏe mang tính kết nối hơn, được cá nhân hóa cao hơn và thông minh hơn.

Công nghệ tốt được thiết kế để cho phép các nhà cung cấp tập trung vào bệnh nhân và việc chăm sóc của mình. Tại Intel, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng những công nghệ giúp làm phong phú thêm đời sống của mỗi người trên trái đất này. Những công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), rô-bốt và Internet vạn vật (IoT) sẽ giúp cho khoa học chăm sóc sức khỏe và đời sống được kết nối tốt hơn, mang tính cá nhân hóa cao hơn và thông minh hơn.

Ví dụ: AI trong hình ảnh y tế đã cho phép các nhà cung cấp xác định các dị thường nhanh hơn và chính xác hơn, có thể dẫn đến chẩn đoán nhanh hơn. Các ứng dụng khác của AI trong chăm sóc sức khỏe hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu, phẫu thuật chính xác, phân tích chăm sóc sức khỏe thông minh và nghiên cứu bộ gen mới . Kết hợp với các công nghệ chăm sóc sức khỏe Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến đổi liệu pháp y tế từ xa, theo dõi bệnh nhân và lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR).

Các công nghệ chăm sóc sức khỏe của Intel tạo ra hiệu quả cho phép các nhà cung cấp tập trung hơn vào khía cạnh con người trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc. Trong môi trường phòng thí nghiệm và nghiên cứu, các cải tiến công nghệ của chúng tôi cũng đem đến cho các nhà nghiên cứu những công cụ mạnh mẽ để tạo ra những phát kiến đột phá và giải quyết một số thách thức về chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống lớn nhất thế giới. Với việc hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp và người dùng cuối trong cộng đồng chăm sóc sức khỏe, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ mang tính chuyển đổi cho tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống.

Đọc sách điện tử›

Thông báo và Tuyên bố miễn trừ

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ.

Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Nghiên cứu điển hình về hình ảnh y tế của GE Healthcare: Tiết lộ cấu hình kiểm tra hệ thống: CPU Intel® Core ™ i5-4590S @ 3,00 GHZ, x86_64, hỗ trợ VT-x, bộ nhớ 16 GB; Hệ điều hành: Linux magic x86_64 GNU / Linux, bộ chứa docker dịch vụ hội nghị Ubuntu 16.04. Việc kiểm tra được GE Healthcare thực hiện vào tháng 9 năm 2018. Thử nghiệm so sánh tổng thời gian suy luận của mô hình TensorFlow là 3,092 giây với cùng một mô hình được tối ưu hóa bởi Intel® Distribution của mô hình TF được tối ưu hóa bộ công cụ OpenVINO, dẫn đến tổng thời gian suy luận là 0,913 giây.