Ở Intel, các giá trị của chúng ta định nghĩa về con người chúng ta

Các giá trị của chúng ta hướng dẫn ta cách ra quyết định, cách đối xử lẫn nhau và cách phục vụ khách hàng của chúng ta. Các giá trị đó là nền tảng giúp chúng ta đạt được mục đích của mình: Tạo ra công nghệ thay đổi thế giới, làm phong phú thêm cuộc sống của mỗi người trên trái đất này. Không chỉ đơn giản là lời nói, các giá trị của chúng ta là một sợi dây liên kết tất cả chúng ta.

Can đảm

Can đảm

Chúng ta dũng cảm và sáng tạo. Chúng ta chấp nhận rủi ro, thất bại nhanh chóng, và học hỏi từ sai lầm để trở nên giỏi hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.

Hòa nhập

Hòa nhập

Chúng ta nỗ lực xây dựng văn hóa chung. Chúng ta tạo ra không gian nơi mọi người có thể đóng góp toàn bộ tiềm năng của bản thân và mang lại hiệu quả công việc cao nhất. Chúng ta đón nhận những khác biệt với quan điểm sự khác biệt đó sẽ giúp chúng ta tốt hơn.

Luôn nghĩ đến khách hàng

Luôn nghĩ đến khách hàng

Chúng ta lắng nghe, học hỏi và dự đoán các nhu cầu của khách hàng để đáp ứng các tham vọng của họ. Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng ta.

Một Intel

Một Intel

Chúng ta hiểu rõ, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta cam kết đặt thành công của nhóm lên trên cá nhân. Chúng ta mạnh mẽ hơn khi đoàn kết cùng nhau. Là những người yêu thích sự mới mẻ, chúng ta luôn tạo sự thú vị cho công việc mỗi ngày!

Trung thực và Minh bạch

Trung thực và Minh bạch

Chúng ta cam kết cởi mở, trung thực, tuân thủ đạo đức và kịp thời với thông tin và ý kiến phản hồi của mình. Chúng ta tranh luận mang tính xây dựng nhằm đạt được kết quả tốt nhất có thể. Chúng ta hành động với sự liêm chính tuyệt đối.

Chất lượng

Chất lượng

Chúng ta luôn đặt chất lượng và nơi làm việc an toàn là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu của chúng ta là cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng và đối tác luôn có thể tin cậy.