Giải pháp Không Dây Intel®

Sở hữu các giải pháp không dây hội tụ, tích hợp và nhanh. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về băng thông rộng hơn, kỳ vọng cao của người dùng cuối cũng như các hoạt động giao tiếp trên diện rộng và trọng yếu.

Giải pháp Không Dây Intel®

Sản phẩm Intel® Wireless-AC Băng tần kép công nghiệp


Thêm công nghệ gigabit Wi-Fi 5 và Bluetooth® 5.1 mạnh mẽ vào các nền tảng IoT công nghiệp với các sản phẩm Không dây Intel® được thiết kế cho hiệu suất và độ tin cậy ở nhiệt độ cao.

Tìm hiểu thêm