Sản phẩm Ethernet Intel®

Intel cung cấp các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới với các thành phần và giải pháp Ethernet sáng tạo được thử nghiệm rộng rãi về khả năng tương tác mạng, độ tin cậy và hiệu năng. Bộ điều khiển, bộ điều hợp và các phụ kiện Intel Ethernet cung cấp tốc độ từ 1 đến 100GbE - với các khả năng linh hoạt để tối ưu hóa hiệu năng khối lượng công việc.

Xem hướng dẫn chọn sản phẩm ›

Sản phẩm Ethernet Intel®

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Giá bán lẻ được báo cáo kể từ 27 Jan 2022 18:44:12 GMT