Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel Xeon thế hệ thứ 5 mang lại hiệu năng đáng tin cậy và hiệu quả vượt trội. Khách hàng của Intel có thể khai thác sức mạnh của bộ xử lý Intel Xeon thế hệ thứ 5 để biến dữ liệu thành tri thức và thúc đẩy đổi mới. Những bộ xử lý này mang lại hiệu năng trên watt ấn tượng trên tất cả khối lượng công việc, cùng với hiệu năng vượt trội và tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn cho AI, cơ sở dữ liệu, kết nối mạng, lưu trữ và điện toán hiệu năng cao (HPC). Những bộ xử lý này cung cấp nhiều khả năng điện toán hơn, bộ nhớ đệm chia sẻ cấp độ cuối lớn hơn và bộ nhớ nhanh hơn với cùng đường bao công suất như thế hệ trước. Những bộ xử lý này cũng tương thích về phần mềm và nền tảng với thế hệ trước, bộ xử lý Intel Xeon thế hệ thứ 4, nhờ đó bạn có thể hạn chế việc thử nghiệm và xác thực khi triển khai các hệ thống mới cho AI và các khối lượng công việc khác. Với khả năng tăng tốc AI trong mọi lõi, bộ xử lý Intel Xeon thế hệ thứ 5, với bộ gia tốc AI tích hợp như Intel Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX), bộ nhớ nhanh hơn và bộ nhớ đệm cấp độ cuối lớn hơn, sẵn sàng xử lý khối lượng công việc AI đòi hỏi khắt khe với hiệu năng cải tiến cho suy luận và đào tạo học sâu (DL). Bộ xử lý Intel Xeon thế hệ thứ 5 vượt trội trong nhiều trường hợp sử dụng AI, bao gồm AI sáng tạo, hệ thống đề xuất, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), học máy (ML) và phân loại hình ảnh. Các công nghệ bộ nhớ và I/O nổi bật bao gồm hỗ trợ DDR5, hỗ trợ PCIe 5.0 và hỗ trợ CXL.