Máy tính chơi game và giải trí để bàn

Máy tính để bàn được trang bị công nghệ Intel® dành cho chơi game và giải trí hỗ trợ điện toán yêu cầu cao với tốc độ xử lý tối ưu và hình ảnh ở cấp độ chuyên nghiệp. Dù trong công việc hay giải trí, máy tính trung tâm giải trí và máy tính chơi game đều được thiết kế với mục đích đạt được hiệu năng đỉnh cao và khả năng đa nhiệm vượt bậc.

Máy tính chơi game và giải trí để bàn