Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon®

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 mang đến một cấu ​​trúc cân bằng giữa khả năng tăng tốc AI và khả năng bảo mật nâng cao được tích hợp sẵn. Điều này cho phép bạn xử lý khối lượng công việc của mình tại nơi chúng hoạt động tốt nhất - từ biên đến đám mây.

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 được hưởng lợi từ nhiều thập kỷ đổi mới để đáp ứng các yêu cầu xử lý khối lượng công việc phổ biến nhất. Được hỗ trợ bởi quan hệ đối tác chặt chẽ giữa các nhà cung cấp giải pháp và nhà cung cấp giải pháp và nhà lãnh đạo phần mềm trên thế giới. Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 được tối ưu hóa cho nhiều loại khối lượng công việc và cấp độ hiệu năng, toàn bộ đi kèm với với kiến trúc Intel mở, nhất quán mà bạn biết và tin cậy.

Khám phá các lợi ích của nền tảng bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 ›

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon®