Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon®

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® mang lại lợi ích từ nhiều thập kỷ đổi mới cho các yêu cầu khối lượng công việc phổ biến nhất, được hỗ trợ bởi các mối quan hệ đối tác chặt chẽ và tích hợp sâu với các nhà cung cấp giải pháp và công ty phần mềm hàng đầu thế giới.

Kiến trúc cân bằng, được tối ưu hóa cho nhiều loại khối lượng công việc và cấp hiệu năng, toàn bộ đi kèm với kiến trúc Intel mở, nhất quán mà bạn biết và tin cậy, đảm bảo tích hợp tăng tốc AI và có các khả năng bảo mật nâng cao, bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® cho phép bạn xử lý an toàn khối lượng công việc tại nơi mà chúng hoạt động tốt nhất - từ biên mạng đến đám mây.

Khám phá các lợi ích của nền tảng có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 ›

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon®