Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon®

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3 mang đến cấu trúc cân bằng với khả năng tăng tốc và bảo mật nâng cao được tích hợp sẵn, được thiết kế trong nhiều thập kỷ đổi mới cho các yêu cầu về khối lượng công việc theo nhu cầu nhất—tất cả đều tuân theo cấu trúc mở, nhất quán của Intel mà bạn biết và tin tưởng.

Khám phá khả năng tăng tốc

Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon®