Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Chia tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu trên mạng của bạn trong kỷ nguyên tập trung vào dữ liệu. Tăng tốc các ứng dụng ưu tiên cao, xử lý gói tin và nhiệm vụ cần đặc biệt chú ý đến độ trễ với danh mục sản phẩm Intel® Ethernet.

Chuỗi Ethernet Intel® 800

Chuỗi 800 giới thiệu các bộ điều khiển và bộ điều hợp mới với tốc độ 10/25, 50 và 100Gbps, nhiều kiểu dáng (PCIe và OCP NIC 3.0) và hỗ trợ nhiều hệ điều hành. Tất cả các sản phẩm trong Chuỗi 800 đều bao gồm ADQ, DDP và hỗ trợ đồng thời RDMA iWARP và RoCEv2.

Tìm hiểu thêm:

Bộ điều hợp mạng chuỗi Intel Ethernet 800 ›

Trình điều khiển chuỗi Intel Ethernet 800 ›

Mang lại tính linh hoạt và khả năng thích ứng cho Trung tâm dữ liệu

Bộ điều hợp mạng chuỗi Intel Ethernet 800 100Gb giúp giảm độ phức tạp cho các môi trường mạng hạn chế cổng. Công cụ cấu hình cổng Ethernet (EPCT) cho phép thay đổi cấu hình cổng vật lý một cách nhanh chóng và thường xuyên nếu cần.

Tìm hiểu thêm về Bộ điều hợp mạng chuỗi Intel Ethernet 800 100Gb ›

Công nghệ Ethernet Intel®

Công nghệ mạnh mẽ được thiết kế để trang bị cho các mạng với hiệu suất tối ưu hóa khối lượng công việc có thể dự đoán tốt hơn, xử lý gói nhanh và hiệu quả hơn.

ADQ

Hàng đợi Thiết bị Ứng dụng (ADQ) là công nghệ định hướng lưu lượng tiên tiến giúp cải thiện khả năng dự đoán và khả năng mở rộng thời gian phản hồi của ứng dụng.

Trung tâm tài nguyên ADQ › 

Liên tục đáp ứng thỏa thuận cấp độ dịch vụ với ADQ ›

RDMA

Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp Từ xa (RDMA), với sự hỗ trợ cho cả iWARP và RoCE v2, giúp cải thiện hiệu năng mạng cho khối lượng công việc có độ trễ thấp, thông lượng cao.

Đọc blog Intel - Intel tiết lộ các tùy chọn giao thức chuyển lưu trữ NVMe*-oF tại Hội nghị Các nhà phát triển Lưu trữ SNIA ›

Đọc hướng dẫn cấu hình NVMe* trên Kết cấu ›

Mở rộng quy mô CNTT để tận dụng tối đa hệ thống mạng của bạn

Xem cách kết hợp các sản phẩm phù hợp có thể tối đa hóa thông lượng của mạng Ethernet.

OCP NIC 3.0

Tìm hiểu về Bộ điều hợp Mạng Ethernet Intel® hỗ trợ tiêu chuẩn mới thú vị giúp mở rộng khả năng kết nối mạng của máy chủ ngoài hình thức giao tiếp PCIe.

Đồng bộ hóa mạng của bạn từ đám mây với 5G Edge

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet XXV710-DA2T với IEEE 1588 PTPv2 được tăng cường phần cứng mang lại nhu cầu mạng đường viền với độ chính xác theo pha.

Đơn giản hóa việc chuyển đổi đến 10GbE

Hiểu được những lợi thế của việc di chuyển từ 1 đến 10 Gigabit Ethernet. Trong video này, chuyên gia trong lĩnh vực, Gary Gumanow, sẽ chia sẻ những yếu tố cần cân nhắc và mẹo chính để đơn giản hóa việc di chuyển bằng 10GBASE-T.

Đọc hướng dẫn về những yếu tố cần cân nhắc khi chọn công nghệ tốc độ mạng ›

Hướng dẫn sản phẩm

Tìm hiểu thêm về danh mục sản phẩm Ethernet Intel®.

Bộ điều hợp PCIe ›

Bộ điều hợp OCP ›

Kết nối và bộ điều khiển ›

Danh mục sản phẩm

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm và tóm lược sản phẩm cho hơn 70 sản phẩm Ethernet Intel®.

Danh mục sản phẩm Ethernet Intel® ›