Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Chia tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu trên mạng của bạn trong kỷ nguyên tập trung vào dữ liệu. Tăng tốc các ứng dụng ưu tiên cao, xử lý gói tin và nhiệm vụ cần đặc biệt chú ý đến độ trễ với danh mục sản phẩm Intel® Ethernet.

OCP NIC 3.0

Tìm hiểu về Bộ điều hợp Mạng Ethernet Intel® hỗ trợ tiêu chuẩn mới thú vị giúp mở rộng khả năng kết nối mạng của máy chủ ngoài hình thức giao tiếp PCIe.

Đơn giản hóa việc chuyển đổi đến 10GbE

Hiểu được những lợi thế của việc di chuyển từ 1 đến 10 Gigabit Ethernet. Trong video này, chuyên gia trong lĩnh vực, Gary Gumanow, sẽ chia sẻ những yếu tố cần cân nhắc và mẹo chính để đơn giản hóa việc di chuyển bằng 10GBASE-T.

Chuỗi Ethernet Intel® 800

Cải thiện hiệu suất của ứng dụng và hiệu năng kết nối mạng với các khả năng sáng tạo và linh hoạt giúp tối ưu hóa khối lượng công việc của máy chủ hiệu năng cao như NFV, bộ lưu trữ, HPC-AI và đám mây lai.

Đọc bản tóm lược về sản phẩm Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810 ›

Đọc bản tóm tắt sản phẩm Bộ điều khiển Ethernet E810 Intel® ›

Công nghệ Ethernet Intel®

Công nghệ mạnh mẽ được thiết kế để trang bị cho các mạng với hiệu suất tối ưu hóa khối lượng công việc có thể dự đoán tốt hơn, xử lý gói nhanh và hiệu quả hơn.

ADQ

Hàng đợi Thiết bị Ứng dụng (ADQ) là công nghệ định hướng lưu lượng tiên tiến giúp cải thiện khả năng dự đoán và khả năng mở rộng thời gian phản hồi của ứng dụng.

Trung tâm tài nguyên ADQ › 

Liên tục đáp ứng thỏa thuận cấp độ dịch vụ với ADQ ›

DDP

Cá nhân hóa Thiết bị Động (DDP) làm giảm độ trễ và cải thiện hiệu suất và hiệu quả xử lý gói cho đám mây, giao tiếp và khối lượng công việc mạng biên.

Đọc tóm lược Khả năng Lập trình Đường ống với Tính năng Cá nhân hóa Thiết bị Động (DDP) ›

RDMA

Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp Từ xa (RDMA), với sự hỗ trợ cho cả iWARP và RoCE v2, giúp cải thiện hiệu năng mạng cho khối lượng công việc có độ trễ thấp, thông lượng cao.

Đọc blog Intel - Intel tiết lộ các tùy chọn giao thức chuyển lưu trữ NVMe*-oF tại Hội nghị Các nhà phát triển Lưu trữ SNIA ›

Đọc hướng dẫn cấu hình NVMe* trên Kết cấu ›

Hướng dẫn sản phẩm

Tìm hiểu thêm về danh mục sản phẩm Ethernet Intel®.

Bộ điều hợp PCIe ›

Bộ điều hợp OCP ›

Kết nối và bộ điều khiển ›

Danh mục sản phẩm

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm và tóm lược sản phẩm cho hơn 70 sản phẩm Ethernet Intel®.

Danh mục sản phẩm Ethernet Intel® ›