Bộ Phần mềm Intel® Quartus® Prime và Công cụ Phát triển FPGA

Intel cung cấp một bộ công cụ phát triển hoàn chỉnh cho từng giai đoạn thiết kế FPGA, CPLD, và SoC Intel® của bạn. Cho dù bạn đang tạo một thiết kế FPGA phức tạp với tư cách là kỹ sư phần cứng, viết phần mềm cho bộ xử lý cấy sẵn với tư cách là nhà phát triển phần mềm, lập mô hình thuật toán xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) hay tập trung vào thiết kế hệ thống, Intel đều có công cụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Bộ Phần mềm Intel® Quartus® Prime và Công cụ Phát triển FPGA