Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

SmartNIC là thẻ điều hợp mạng có thể lập trình được với các bộ gia tốc có thể lập trình và kết nối Ethernet để tăng tốc các ứng dụng cơ sở hạ tầng đang chạy trên máy chủ.

IPU là một thiết bị mạng tiên tiến với bộ gia tốc tăng cường và khả năng kết nối Ethernet giúp tăng tốc và quản lý các chức năng của cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các lõi có thể lập trình, chuyên dụng được kết hợp chặt chẽ với nhau. IPU giúp giảm tải toàn bộ cơ sở hạ tầng và cung cấp thêm một lớp bảo mật bằng cách đóng vai trò là điểm kiểm soát của máy chủ để chạy các ứng dụng cơ sở hạ tầng.

IPU có khả năng tải toàn bộ ngăn xếp cơ sở hạ tầng khỏi máy chủ và có thể kiểm soát cách máy chủ gắn vào cơ sở hạ tầng này. Điều này cho phép nhà cung cấp dịch vụ có thêm một lớp bảo mật và tăng cường sự kiểm soát, được IPU thực thi trong phần cứng. SmartNIC có khả năng kết nối mạng và giảm tải tương tự như IPU nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của máy chủ lưu trữ như một thiết bị ngoại vi.

IPU có khả năng tải toàn bộ ngăn xếp cơ sở hạ tầng khỏi máy chủ và có thể kiểm soát cách máy chủ gắn vào cơ sở hạ tầng này. Điều này cho phép nhà cung cấp dịch vụ có thêm một lớp bảo mật và tăng cường sự kiểm soát, được IPU thực thi trong phần cứng. SmartNIC có khả năng kết nối mạng và giảm tải tương tự như IPU nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của máy chủ lưu trữ như một thiết bị ngoại vi.

Kiến trúc tham chiếu của Intel cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp giải pháp một thiết kế hiệu quả và tiết kiệm chi phí để xây dựng IPU có thể triển khai sản xuất cho các trung tâm dữ liệu đám mây.