Bo mạch Tăng tốc và Nền tảng Intel® FPGA

Danh mục bo mạch và nền tảng tăng tốc Intel® FPGA bao gồm các SmartNIC và Đơn vị xử lý cơ sở hạ tầng (IPU). Được thiết kế để sử dụng cho ngành viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các loại môi trường trung tâm dữ liệu doanh nghiệp khác, các thiết kế nền tảng và bo mạch tăng tốc này liên tục được các nhà cung cấp máy chủ sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu chứng nhận và bán ra.

Bo mạch Tăng tốc và Nền tảng Intel® FPGA

Nền tảng Mô tả Ứng dụng mục tiêu

Nền tảng và bộ điều hợp IPU

intel.web.105.105.pngintel.web.105.105.pngintel.web.105.105.pngintel.web.105.105.png

 • Thiết bị mạng tiên tiến với bộ tăng tốc cứng và kết nối Ethernet
 • Tăng tốc và quản lý các chức năng của cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các lõi chuyên dụng, có thể lập trình được kết hợp chặt chẽ với nhau.
 • Có khả năng giảm tải cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và cung cấp thêm một lớp bảo mật bằng cách đóng vai trò là điểm kiểm soát của máy chủ để chạy các ứng dụng cơ sở hạ tầng.

Khối lượng công việc cơ sở hạ tầng đám mây như:

 • Open vSwitch
 • NVMe qua Fabrics
 • Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ xa (RDMA qua Ethernet hội tụ v2 (RoCEv2)

SmartNIC

intel.web.105.105.pngintel.web.105.105.pngintel.web.181.102.jpg

 • Thẻ bộ điều hợp mạng có thể lập trình với bộ gia tốc có thể lập trình và kết nối Ethernet
 • Tăng tốc các ứng dụng cơ sở hạ tầng chạy trên CPU chủ.
 • Bảo mật giao thức Internet (IPSec)
 • vFirewall
 • Phiên bản định tuyến phân khúc (SRv6)
 • Chức năng mạng ảo (VNF)
 • Nội dung phương tiện chuyên nghiệp qua mạng IP được quản lý
 • Mạng truy cập vô tuyến ảo hóa 4G/5G (vRAN)

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

SmartNIC là thẻ điều hợp mạng có thể lập trình được với các bộ gia tốc có thể lập trình và kết nối Ethernet để tăng tốc các ứng dụng cơ sở hạ tầng đang chạy trên máy chủ.

IPU là một thiết bị mạng tiên tiến với bộ gia tốc tăng cường và khả năng kết nối Ethernet giúp tăng tốc và quản lý các chức năng của cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các lõi có thể lập trình, chuyên dụng được kết hợp chặt chẽ với nhau. IPU giúp giảm tải toàn bộ cơ sở hạ tầng và cung cấp thêm một lớp bảo mật bằng cách đóng vai trò là điểm kiểm soát của máy chủ để chạy các ứng dụng cơ sở hạ tầng.

IPU có khả năng tải toàn bộ ngăn xếp cơ sở hạ tầng khỏi máy chủ và có thể kiểm soát cách máy chủ gắn vào cơ sở hạ tầng này. Điều này cho phép nhà cung cấp dịch vụ có thêm một lớp bảo mật và tăng cường sự kiểm soát, được IPU thực thi trong phần cứng. SmartNIC có khả năng kết nối mạng và giảm tải tương tự như IPU nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của máy chủ lưu trữ như một thiết bị ngoại vi.

IPU có khả năng tải toàn bộ ngăn xếp cơ sở hạ tầng khỏi máy chủ và có thể kiểm soát cách máy chủ gắn vào cơ sở hạ tầng này. Điều này cho phép nhà cung cấp dịch vụ có thêm một lớp bảo mật và tăng cường sự kiểm soát, được IPU thực thi trong phần cứng. SmartNIC có khả năng kết nối mạng và giảm tải tương tự như IPU nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của máy chủ lưu trữ như một thiết bị ngoại vi.

Kiến trúc tham chiếu của Intel cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp giải pháp một thiết kế hiệu quả và tiết kiệm chi phí để xây dựng IPU có thể triển khai sản xuất cho các trung tâm dữ liệu đám mây.