Intel® FPGA Development Kits

Intel cung cấp nhiều lựa chọn bộ công cụ phát triển để đẩy nhanh quá trình thiết kế FPGA. Bao gồm các bộ công cụ phát triển FPGA và SoC cho mục đích chung ở dạng máy bảng và PCIe. Đi kèm với nhiều loại giao diện kết nối cho bộ thu phát và khối lượng công việc FPGA để đáp ứng nhu cầu ứng dụng. Các tính năng và tùy chọn kích hoạt HPS được hỗ trợ. Áp dụng cho Bộ phát triển Intel® Agilex™ FPGA, Intel® Stratix® FPGA, Intel® Arria® FPGA, Intel® Cyclone® FPGA và Intel® MAX® FPGA.

Intel® FPGA Development Kits

Subscribe to the Intel® FPGA Newsletter

Do you want the latest info about Intel® FPGAs, Programmable Accelerators, and power solutions? Looking for hot tips on training and tools? Click here to subscribe to the Intel Inside Edge Monthly Newsletter.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.
Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Bạn cũng đồng ý đăng ký nhận thông tin để cập nhật các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.