AI doanh nghiệp. Với ROI nhiều hơn.

Nhận giá trị lặp lại bằng cách đơn giản hơn để thiết kế, triển khai và quản lý các mô hình trên bất kỳ cơ sở hạ tầng.

Tận dụng Intel Developer Cloud thông qua cnvrg.io Metacloud đã tăng tốc khả năng cung cấp các giải pháp AI của chúng tôi. Trải nghiệm tích hợp liền mạch giúp bạn dễ dàng sử dụng phần cứng mới nhất của Intel theo yêu cầu và tận dụng phần cứng được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc AI khác nhau bao gồm xử lý dữ liệu, đào tạo và dự đoán.

Ido Rivlin
CTO, Phòng thí nghiệm Maisha

Cnvrg.io hoàn hảo cho các nhóm muốn bắt đầu AI với các phương pháp MLOps tốt nhất. Từ thời điểm chúng tôi bắt đầu sử dụng cnvrg.io, chỉ mất 1 tháng để mang lại kết quả AI vì nó trực quan, tập trung và dễ sử dụng. Với cnvrg.io, chúng tôi có thể tập trung nhiều thời gian hơn vào việc thử nghiệm chính mô hình đó, thay vì tìm hiểu nền tảng và học cách vận hành mô hình của chúng tôi.

Brice Macias
Kỹ sư phần mềm, Shotgun

Giống như nhiều chuyên gia khoa học dữ liệu, nhóm của chúng tôi rất khó làm hài lòng. Họ muốn sự linh hoạt khi sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào và khả năng viết các gói tùy chỉnh của riêng họ để cải thiện hiệu năng, đặt cấu hình, v.v. Với cnvrg.io, đây là lần đầu tiên tôi nghe các nhà khoa học và nhà phân tích dữ liệu của chúng tôi nói: 'Khi nào chúng ta có thể có nó được không?'

Alexander Ryabov
Trưởng phòng Dịch vụ Dữ liệu & Kinh doanh thông minh, Wargaming.net