Leveraging Intel Developer Cloud through cnvrg.io Metacloud has accelerated our ability to deliver AI solutions. The seamless onboarding experience has made it easy to adopt the latest Intel hardware on demand, and leverage optimized hardware for different AI workloads including data processing, training, and predictions.

Ido Rivlin
CTO, Phòng thí nghiệm Maisha

cnvrg.io is perfect for teams that want to start AI with the best MLOps practices. From the moment we started using cnvrg.io, it took only 1 month to deliver AI results because it is intuitive, centralized and simple to use. With cnvrg.io we were able to focus more time experimenting on the model itself, rather than learning the platform and learning how to operationalize our model.

Brice Macias
Kỹ sư phần mềm, Shotgun

Giống như nhiều chuyên gia khoa học dữ liệu, nhóm của chúng tôi rất khó làm hài lòng. Họ muốn sự linh hoạt khi sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào và khả năng viết các gói tùy chỉnh của riêng họ để cải thiện hiệu năng, đặt cấu hình, v.v. Với cnvrg.io, đây là lần đầu tiên tôi nghe các nhà khoa học và nhà phân tích dữ liệu của chúng tôi nói: 'Khi nào chúng ta có thể có nó được không?'

Alexander Ryabov
Trưởng phòng Dịch vụ Dữ liệu & Kinh doanh thông minh, Wargaming.net

Trước cnvrg.io, chúng tôi ít kiểm soát được toàn bộ vòng đời mô hình ngoài giai đoạn nghiên cứu. Các khả năng của cnvrg.io MLOps cho phép chúng tôi với tư cách là các nhà khoa học dữ liệu nắm quyền sở hữu đầu cuối mô hình từ đầu đến cuối mà không phụ thuộc trực tiếp vào các kỹ sư. cnvrg.io đã cho phép chúng tôi đảm nhận nhiều dự án hơn, tăng tốc thời gian đưa ra giá trị và giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian làm việc về độ phức tạp kỹ thuật.

Ohad Hegedish
Nhà khoa học dữ liệu, monday.com