Các Giải pháp Tin cậy và Bảo mật của Intel

Bảo vệ dữ liệu và khối lượng công việc nhạy cảm nhất của bạn và luôn tuân thủ từ đám mây đến biên—tất cả mà không ảnh hưởng đến đổi mới hoặc tối ưu hóa.

Nghiên cứu học tập liên kết này cho thấy một con đường khả thi để AI phát triển và đạt được tiềm năng của công cụ như một công cụ mạnh mẽ nhất để chống lại những căn bệnh nan giải nhất của chúng ta.

Mary Beth Chalk
Đồng sáng lập, BeeKeeperAI

Chúng tôi dự đoán sẽ giảm thời gian 12 tháng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới Al, vốn trước đây đã bị đình trệ do thách thức trong việc truy cập đủ dữ liệu.

Rob Enderle
Nhà phân tích chính, Enderle Group

Join Us on the Journey

Subscribe below to stay up to date with the latest Intel offerings.

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Intel cho yêu cầu kinh doanh này và Intel có thể liên hệ với bạn để trao đổi thông tin liên quan đến tiếp thị. Để tìm hiểu về các thông lệ của Intel, bao gồm cách quản lý các tùy chọn và cài đặt của bạn, bạn có thể truy cập thông báo về Quyền riêng tư và Cookie của Intel.

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Intel cho yêu cầu kinh doanh này và Intel có thể liên hệ với bạn để trao đổi thông tin liên quan đến tiếp thị. Để tìm hiểu về các thông lệ của Intel, bao gồm cách quản lý các tùy chọn và cài đặt của bạn, bạn có thể truy cập thông báo về Quyền riêng tư và Cookie của Intel.