Noname Security giải quyết vấn đề nan giản về bảo mật API trên đám mây và tại chỗ, chúng tôi thực hiện điều này bằng sự trợ giúp từ Intel® Trust Authority để chứng thực rằng VM đám mây được trang bị bộ xử lý hỗ trợ mã hóa điện toán bí mật chính thống.

Ryan Bagnulo
Giám đốc kỹ thuật, Cấu trúc giải pháp chiến lược, Noname Security

Với những đổi mới về bảo mật, Intel sẽ cho phép khách hàng Azure lựa chọn sử dụng máy ảo dựa trên công nghệ Intel® SGX hoặc công nghệ Intel® TDX làm trình chứng thực của mình với dịch vụ mới giúp chứng thực nguồn gốc của môi trường điện toán bí mật với Intel® Trust Authority.

Mark Russinovich
Đồng nghiệp và CTO, Microsoft Azure