Khám phá Giải pháp Intel® Select cho phân tích

Giải pháp Intel® Select cho Phân tích là nhóm phần cứng và phần mềm được kiểm nghiệm và tối ưu hóa hướng tới tính linh hoạt và hiệu năng, nhằm tiến hành các hoạt động của doanh nghiệp nhanh hơn nhiều trong các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Giải pháp Intel Select cho Transwarp ArgoDB

  • Cơ sở dữ liệu flash phân tán một cửa trên các máy chủ toàn flash để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác nhau đối với nền tảng dữ liệu lớn

Giải pháp Intel Select dành cho Microsoft SQL Server * (Standard Edition)

  • Được tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và có thể sử dụng Intel Optane PMem để xử lý nhiều dữ liệu hơn, nhanh hơn

Giải pháp Intel Select cho SAP HANA

  • Nền tảng dữ liệu doanh nghiệp SAP HANA là một nền tảng bất khả tri nguồn dữ liệu linh động, cung cấp thông tin phân tích thời gian thực từ lượng dữ liệu lớn. Giải pháp Intel® Select cho SAP HANA là giải pháp đã được cấu hình sẵn và đã được xác thực, kết hợp SAP HANA với bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2 và bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC

Giải pháp Intel Select cho Microsoft SQL Server

  • Một nền tảng dữ liệu hiện đại thách thức quy chuẩn và giúp bạn có thể nhập, quản lý, lưu trữ và phân tích mọi loại dữ liệu từ bất cứ đâu
  • SQL được tối ưu hóa cho các công nghệ Intel® giúp tối ưu hiệu năng của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoạt động (OLTP) mà không cần dựa vào bộ xử lý có nhiều lõi

Giải pháp Intel Select cho PingCAP DAPMB

  • Cung cấp các chức năng xử lý giao dịch và phân tích lai, đồng thời hỗ trợ cả chức năng xử lý giao dịch trực tuyến thời gian thực (OLTP) và xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) qua một nền tảng thống nhất. Giải pháp này chỉ được cung cấp tại Trung Quốc

Giải pháp Intel Select cho GBase 8a MPP Cluster

  • Cải thiện hiệu năng phân tích dữ liệu và tính linh hoạt, đồng thời giảm thời gian phản hồi của ứng dụng cho người dùng trong các ngành đòi hỏi sử dụng nhiều dữ liệu. Giải pháp này chỉ được cung cấp tại Trung Quốc