Intel® Select Solutions for Analytics is verified hardware and software stacks optimized for performance and flexibility to conduct business operations much faster at the SLAs required for enterprise business.

Intel Select Solutions for SAP HANA

  • The SAP HANA business data platform is a flexible, data source–agnostic platform that provides real-time analysis of large data volumes. The Intel Select Solution for SAP HANA provides a pre-configured, validated solution combining SAP HANA with 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors and Intel® Optane™ DC persistent memory

Intel Select Solutions for Microsoft SQL Server* (V2)

  • Aligned with the building-block approach to scaling out a database-as-a-service hosting environment and designed to handle the concurrent, variable workloads of business users running online transaction processing (OLTP), EDW, or both
  • Built on 2nd Gen Intel Xeon Scalable processors

Intel Select Solutions for Microsoft SQL Server Business Operations

  • Quickly enables more elevated performance at scale for volume transaction OLTP workloads

Intel Select Solutions for Microsoft SQL Server Enterprise Data Warehouse

  • Optimized for hybrid transactional/ analytical processing (HTAP) and is the key to unlocking valuable company data

Intel Select Solutions for Genomics Analytics

  • Ease deployment and speed time to genomic pipelines for life sciences research and healthcare insights
  • Optimized high performance computing (HPC) cluster that can support multiple genomics pipelines as well as other high performance computing (HPC) workloads
  • WDL (Workflow Definition Language) scripts to allow users to quickly and easily replicate Genome Analysis Toolkit* best practices pipelines and create their own pipelines

Intel Select Solutions for PingCAP TiDB

  • Provides hybrid transactional and analytical processing capabilities, and supports both real-time online transaction processing (OLTP) and online analytical processing (OLAP) through a unified platform. This solution is only available in China

Intel Select Solutions for GBase 8a MPP Cluster

  • Improve data analysis performance and flexibility and reduce application response time for users in data-intensive industries. This solution is only available in China

Công nghệ và sản phẩm liên quan

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® mới được tối ưu hóa theo khối lượng công việc nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng đám mây lai và các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Bạn có thể gia tăng kiến thức chuyên sâu hữu ích, tin tưởng vào khả năng bảo mật nhờ phần cứng và triển khai cung cấp dịch vụ tích cực.

Tìm hiểu thêm

Ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu

Loại bỏ các nút thắt cổ chai với các giải pháp lưu trữ tốt nhất cho trung tâm dữ liệu. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của bạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh kỹ thuật số. Ổ cứng thể rắn Intel® dành cho trung tâm dữ liệu được tối ưu hóa về hiệu năng, độ tin cậy và độ bền.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm Intel® Ethernet

Bộ điều hợp, bộ điều khiển và phụ kiện mạng Intel® Ethernet cho phép có được khả năng linh hoạt trong trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Có mặt trên toàn thế giới, được thử nghiệm đầy đủ về tính tương thích và 35 năm đổi mới đã khiến các sản phẩm Intel® Ethernet trở thành lựa chọn để kết nối mạng máy chủ của khách hàng.

Tìm hiểu thêm