Khám phá Giải pháp Intel® Select cho phân tích

Giải pháp Intel® Select cho Phân tích là nhóm phần cứng và phần mềm được kiểm nghiệm và tối ưu hóa hướng tới tính linh hoạt và hiệu năng, nhằm tiến hành các hoạt động của doanh nghiệp nhanh hơn nhiều trong các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Giải pháp Intel Select cho Transwarp ArgoDB

  • Cơ sở dữ liệu flash phân tán một cửa trên các máy chủ toàn flash để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác nhau đối với nền tảng dữ liệu lớn

Giải pháp Intel Select dành cho Microsoft SQL Server * (Standard Edition)

  • Được tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và có thể sử dụng Intel Optane PMem để xử lý nhiều dữ liệu hơn, nhanh hơn

Giải pháp Intel Select cho SAP HANA

  • Nền tảng dữ liệu doanh nghiệp SAP HANA là một nền tảng bất khả tri nguồn dữ liệu linh động, cung cấp thông tin phân tích thời gian thực từ lượng dữ liệu lớn. Giải pháp Intel® Select cho SAP HANA là giải pháp đã được cấu hình sẵn và đã được xác thực, kết hợp SAP HANA với bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2 và bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC

Giải pháp Intel Select cho Microsoft SQL Server (V2)

  • Được kết hợp với biện pháp khối dựng để nâng cấp một môi trường lưu trữ cơ sở dữ liệu ở dạng dịch vụ, cũng như được thiết kế để xử lý các khối lượng công việc diễn ra đồng thời và có thể thay đổi của người dùng doanh nghiệp sử dụng (OLTP), EDW hoặc cả hai
  • Được xây dựng trên bộ xử lý Intel Xeon có thể khả năng thay đổi thế hệ 2

Giải pháp Intel Select cho PingCAP DAPMB

  • Cung cấp các chức năng xử lý giao dịch và phân tích lai, đồng thời hỗ trợ cả chức năng xử lý giao dịch trực tuyến thời gian thực (OLTP) và xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) qua một nền tảng thống nhất. Giải pháp này chỉ được cung cấp tại Trung Quốc

Giải pháp Intel Select cho GBase 8a MPP Cluster

  • Cải thiện hiệu năng phân tích dữ liệu và tính linh hoạt, đồng thời giảm thời gian phản hồi của ứng dụng cho người dùng trong các ngành đòi hỏi sử dụng nhiều dữ liệu. Giải pháp này chỉ được cung cấp tại Trung Quốc

Get your Intel Select Solution


Ask for Intel Select Solutions from participating OEM partners to help you accelerate your data center modernization journey.

Related Technologies and Products

Intel Xeon Scalable Processors

New Intel Xeon Scalable processors are workload optimized to support hybrid cloud infrastructures and the most high-demand applications. You can drive actionable insight, count on hardware-based security, and deploy dynamic service delivery.

Learn more

Intel® Solid State Drives for Data Centers

Eliminate bottlenecks with the best data center storage solutions. Modernize your infrastructure to keep up with the demands of digital business. Intel SSDs for the data center are optimized for performance, reliability, and endurance.

Learn more

Intel® Ethernet Products

Intel® Ethernet Network Adapters, Controllers, and Accessories enable agility within the data center to effectively deliver services efficiently and cost-effectively. Worldwide availability, exhaustive testing for compatibility, and 35 years of innovation have made Intel Ethernet products customer's choice for server network connectivity.

Learn more