Giải pháp Intel® Select cho Phân tích là nhóm phần cứng và phần mềm được kiểm nghiệm và tối ưu hóa hướng tới tính linh hoạt và hiệu năng, nhằm tiến hành các hoạt động của doanh nghiệp nhanh hơn nhiều trong các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Giải pháp Intel® Select cho SAP HANA*

  • Nền tảng dữ liệu doanh nghiệp SAP HANA* là một nền tảng bất khả tri nguồn dữ liệu linh động, cung cấp thông tin phân tích thời gian thực từ lượng dữ liệu lớn. Giải pháp Intel® Select cho SAP HANA* là giải pháp đã được cấu hình sẵn và đã được xác thực, kết hợp SAP HANA* với bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2 và bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ DC

Giải pháp Intel® Select cho Microsoft SQL Server* for Windows Server (V2)*

  • Được kết hợp với biện pháp khối dựng để nâng cấp một môi trường lưu trữ cơ sở dữ liệu ở dạng dịch vụ, cũng như được thiết kế để xử lý các khối lượng công việc diễn ra đồng thời và có thể thay đổi của người dùng doanh nghiệp sử dụng OLTP, EDW hoặc cả hai.
  • Được xây dựng trên bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Giải pháp Intel® Select cho PingCAP TiDB*

  • Cung cấp các chức năng xử lý giao dịch và phân tích lai, đồng thời hỗ trợ cả chức năng xử lý giao dịch trực tuyến thời gian thực (OLTP) và xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) qua một nền tảng thống nhất. Giải pháp này chỉ được cung cấp tại Trung Quốc

Giải pháp Intel® Select cho GBase 8a MPP Cluster*

  • Cải thiện hiệu năng phân tích dữ liệu và tính linh hoạt, đồng thời giảm thời gian phản hồi của ứng dụng cho người dùng trong các ngành đòi hỏi sử dụng nhiều dữ liệu. Giải pháp này chỉ được cung cấp tại Trung Quốc

Hoạt động kinh doanh Microsoft SQL Server*

  • Nhanh chóng hỗ trợ nâng cao hiệu năng ở quy mô dành cho khối lượng công việc nhiều giao dịch dữ liệu (OLTP)

Kho dữ liệu doanh nghiệp Microsoft SQL Server*

  • Tối ưu hóa cho giao dịch lai/ xử lý phân tích (HTAP) và là chìa khóa mở ra dữ liệu công ty có giá trị

Giải pháp Intel® Select cho phân tích di truyền

  • Dễ dàng triển khai và tăng tốc tới ống dẫn di truyền trong công tác nghiên cứu khoa học đời sống và kiến thức chuyên sâu về y tế
  • Cụm điện toán hiệu năng cao (HPC) được tối ưu có thể hỗ trợ nhiều hệ thống di truyền cũng như các khối lượng công việc điện toán hiệu năng cao (HPC) khác
  • WDL (Ngôn ngữ định nghĩa tiến trình) đưa ra các lệnh cho phép người sử dụng nhanh chóng và dễ dàng sao chép cũng như tạo riêng ống dẫn những biện pháp tốt nhất của Genome Analysis Toolkit*.

Công nghệ và sản phẩm liên quan

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® mới được tối ưu hóa theo khối lượng công việc nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng đám mây lai và các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Bạn có thể gia tăng kiến thức chuyên sâu hữu ích, tin tưởng vào khả năng bảo mật nhờ phần cứng và triển khai cung cấp dịch vụ tích cực.

Tìm hiểu thêm

Ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu

Loại bỏ các nút thắt cổ chai với các giải pháp lưu trữ tốt nhất cho trung tâm dữ liệu. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của bạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh kỹ thuật số. Ổ cứng thể rắn Intel® dành cho trung tâm dữ liệu được tối ưu hóa về hiệu năng, độ tin cậy và độ bền.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm Intel® Ethernet

Bộ điều hợp, bộ điều khiển và phụ kiện mạng Intel® Ethernet cho phép có được khả năng linh hoạt trong trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Có mặt trên toàn thế giới, được thử nghiệm đầy đủ về tính tương thích và 35 năm đổi mới đã khiến các sản phẩm Intel® Ethernet trở thành lựa chọn để kết nối mạng máy chủ của khách hàng.

Tìm hiểu thêm