Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 dành cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

Tiện ích Bộ đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Intel® NUC Pro Software Suite

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8