Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [QXCFL579]

Công cụ cập nhật vi chương trình Thunderbolt™ 3 cho NUC9QN

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC