Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Radeon™ RX Vega M Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel NUC11TN, NUC9QN và NUC8HN.

Intel® Serial IO điều khiển dành cho Windows® 10 & Windows 11* cho Intel® NUC8i7HVK & NUC8i7HNK

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 & Windows 11* cho NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Trình điều khiển Bộ đọc Thẻ SD cho Windows® 10 & Windows 11 dành cho Intel® NUC8i7HVK & NUC8i7HNK

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC