Cáp đồng thụ động và cáp sợi quang chủ động được sử dụng để liên kết một cách tự nhiên các giao diện và bộ điều hợp Intel® Omni-Path với các cổng của bộ điều khiển và thiết bị chuyển mạch. Nhờ đó, bạn có thể tạo ra một cụm được kết nối với cấu trúc hiệu năng cao Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA).

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 2.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 3.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 0.5M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 5.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Cáp Quang Chủ Động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 30.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 10.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 20.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 100.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 3.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.5M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 15.0M

 • Mô tả sản phẩm: Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors.
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Sản phẩm

{{#with products}} {{>product-card}} {{/with}}
{{#if product-card.title}}

{{product-card.title}}

{{/if}}
{{#each product-card.items}} {{#if content-main.title}}
{{#if reviews.showRating}}
{{reviews.reviewsScore}}
{{/if}}
{{#if responsive-image}} {{#with responsive-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#if responsive-list-image}} {{#with responsive-list-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#with content-main}}

  {{#each productHighLights}}
 • {{this}}
 • {{/each}}
{{#if variants }} {{/if}}
{{/with}}
{{#with content-extra}}
{{#if show-compare }} So sánh ngay {{else}} {{/if}} {{#if price-tray}} {{> price-tray}} {{/if}}
{{/with}}
{{/if}} {{/each}}
{{#if product-card.loader}} {{/if}}
{{#each image-sizes}} {{#if smallren}} {{/if}} {{/each}}
{{#each product.productOffers}}
{{leftCurrency}}{{price}}{{#if cents}}{{decimalSeparator}}{{/if}}{{cents}}{{rightCurrency}} Mua {{#if hasStore}} {{/if}}
{{/each}} {{> promotions}}
{{#if price-tray.standalone}}
{{#if price-tray.fullwidth}}

Full Width

{{/if}} {{/if}}
{{#if price-tray.standalone}} {{#if price-tray.fullwidth}}
{{/if}}
{{/if}}
{{#if obj.multiSelect}} {{else}} {{/if}}
{{#each product-categories}}
{{#with products}} {{> product-card}} {{/with}} {{#if show-viewall}} {{/if}}
{{/each}}

{{name}}

{{pinLabel}}
{{distance}}{{distanceType}}

{{name}}

{{address}}
{{city}}, {{state}} {{postCode}}

Nhận hướng dẫn
{{phone}}

{{name}}

{{address}}
{{city}}, {{state}} {{postCode}}

Nhận hướng dẫn
{{phone}}

Các phần tử của Khung Hệ Thống Có Thể Mở Rộng Intel® (Intel® SSF)

Hỗ trợ phân tích chuyên sâu của bạn với một thiết kế hệ thống cân bằng, có thể mở rộng, linh hoạt, có thể hỗ trợ cả tải công việc cần nhiều dữ liệu lẫn tính toán.

Bộ xử lý Intel® Xeon® và bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ có hàng loạt các công nghệ đột phá giúp cải thiện thông lượng song song và hiệu năng tổng thể, đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5

Khám phá cách thức Phiên bản doanh nghiệp Intel® cho Phần mềm Lustre* giải phóng hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống tập tin song song Lustre* và cách thức Dòng ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu nâng hiệu năng lưu trữ lên tầm cao mới.

Dòng ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu

Phiên bản doanh nghiệp Intel® cho phần mềm Lustre*

Kiến trúc Omni-Path Intel® cung cấp lợi thế về chi phí và khả năng mở rộng mà sẽ tăng theo mỗi thế hệ nền tảng mới của Intel.

Kiến trúc Intel® Omni-Path

Dành thời gian của bạn để tìm hiểu kiến giải với Intel® HPC Orchestrator và đạt được nhiều hiệu quả thông qua một phần mềm đáng tin cậy về quản lý hệ thống HPC. Tăng cường hiệu năng ứng dụng với các công cụ nhà phát triển phần mềm của Intel.

Intel® HPC Orchestrator

Công cụ phần mềm Intel® cho HPC

Điểm chuẩn của Kiến Trúc Intel® Omni-Path


Xem tốc độ, hiệu năng và thông tin cấu hình đầy đủ.

Video Liên Quan