Intel® Omni-Path Cable Products

Passive copper cables and active optical fiber cables are used to physically link the Intel® Omni-Path adapters and interfaces to the switch and director ports, thereby allowing you to create a cluster connected with Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) high performance fabric.

View all Intel® Fabric Products

13 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 0.5M

 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 15.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 5.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 10.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 20.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 50.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 100.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 30.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 3.0M

 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.0M

 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.5M

 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 2.0M

 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. Mô tả sản phẩm
 • 100Gbps Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
So sánh ngay

Các phần tử của Khung Hệ Thống Có Thể Mở Rộng Intel® (Intel® SSF)

Hỗ trợ phân tích chuyên sâu của bạn với một thiết kế hệ thống cân bằng, có thể mở rộng, linh hoạt, có thể hỗ trợ cả tải công việc cần nhiều dữ liệu lẫn tính toán.

Điện toán

Bộ xử lý Intel® Xeon® và bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ có hàng loạt các công nghệ đột phá giúp cải thiện thông lượng song song và hiệu năng tổng thể, đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5

Bộ nhớ và lưu trữ

Khám phá cách thức Phiên bản doanh nghiệp Intel® cho Phần mềm Lustre* giải phóng hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống tập tin song song Lustre* và cách thức Dòng ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu nâng hiệu năng lưu trữ lên tầm cao mới.

Dòng ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu

Phiên bản doanh nghiệp Intel® cho phần mềm Lustre*

Điện toán lưới

Kiến trúc Omni-Path Intel® cung cấp lợi thế về chi phí và khả năng mở rộng mà sẽ tăng theo mỗi thế hệ nền tảng mới của Intel.

Kiến trúc Intel® Omni-Path

Phần mềm

Dành thời gian của bạn để tìm hiểu kiến giải với Intel® HPC Orchestrator và đạt được nhiều hiệu quả thông qua một phần mềm đáng tin cậy về quản lý hệ thống HPC. Tăng cường hiệu năng ứng dụng với các công cụ nhà phát triển phần mềm của Intel.

Intel® HPC Orchestrator

Công cụ phần mềm Intel® cho HPC

Điểm chuẩn của Kiến Trúc Intel® Omni-Path


Xem tốc độ, hiệu năng và thông tin cấu hình đầy đủ.