Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Tiện ích độc lập StorCLI

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Linux*

Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Hệ® thống và Bo mạch Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

Trình điều khiển Linux* Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

Trình điều khiển Windows* cho RAID tích hợp Intel® RS3YC

Gói phần mềm điều khiển cho RAID tích hợp Intel® RS3YC

Trình điều khiển Windows* Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

RAID Interactive Tutorial for Intel® Embedded Software RAID Technology 2 (ESRT2)