Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Hệ® thống và Bo mạch Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

18840
3/22/2022

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển video onboard Windows* dành cho dòng Intel® Server Board S2600WT, S2600TP, S2600KP và S2600CW.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 3.2 MB
  • SHA1: CB0C599493C6F20A09B48421F4BD1914EEA74DC2

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển Video Onboard cho dòng Intel® Server Board S2600WT, S2600TP, S2600KP và S2600CW cho Windows Server* 2016 & Windows Server* 2019

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.