Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

19041
2/9/2024

Giới thiệu

Cập nhật về tính khả dụng của Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Mô tả chi tiết

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel 3 sẽ không còn khả dụng sau ngày 19 tháng 1 năm 2024 và sẽ không được hỗ trợ bất kỳ chức năng, bảo mật bổ sung hoặc cập nhật nào khác. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel 3 gỡ cài đặt và ngừng sử dụng càng sớm càng tốt. Intel đã xác nhận với Broadcom rằng các phiên bản mới nhất (8.7 trở lên) của Broadcom LSI Storage Authority sẽ hỗ trợ bộ điều hợp lưu trữ và RAID mang nhãn hiệu Intel.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.