Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.40]

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Intel® Graphics Driver hành cho Windows® 10 [15.40]Thế hệ thứ 4]