Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

15951
6/24/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt bản phát hành Intel® Processor Diagnostic Tool 4.1.7.39, tương thích với các hệ thống đa bộ xử lý.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 20.4 MB
  • SHA1: F8BB6D3894121D35ED794AE0547D27A9EB07F943
  • Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 7.8 MB
  • SHA1: A42AF798B5A414E1700ED62283E1292086F0FD6A
  • Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 3.9 MB
  • SHA1: 05CE2762DCC8A2735B99F2799D1618AF6A366F3D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Mục đích của Intel® Processor Diagnostic Tool là xác minh chức năng của bộ vi xử lý Intel®. Công cụ chẩn đoán kiểm tra nhận dạng thương hiệu, xác minh tần số hoạt động của bộ xử lý, kiểm tra các tính năng bộ xử lý cụ thể và thực hiện kiểm tra sự căng thẳng trên bộ xử lý.

® Intel Processor Diagnostic Tool bản 4.1.7.39 tương thích với các hệ thống đa bộ xử lý.

Lưu ý: Tên tệp cho cả tệp thực thi 32 bit và 64 bit là: IPDT_Installer_4.1.7.39_32bit.exe

IPDT_Installer_4.1.7.39_64bit.exe

IPDT_Version#_src.zip là mã nguồn của các mô-đun kiểm tra Intel® Processor Diagnostic Tool.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.