Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 [15.40][Thế hệ thứ 4]

18388
9/1/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 15.40.7.64.4279 của Intel® Graphics Driver cho Windows® 10, 64-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 174.6 MB
  • SHA256: 8CE35A7B50FBF2FC85FFFEA5691785FADAF4FB6174210C4D6DA559621BB81553
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 175.6 MB
  • SHA256: 49CA950C3136DAF3823CBBB303F6AD8261114928217CBCFFE642A95E9B3BEA52

Mô tả chi tiết

Ghi: Trình điều khiển Đồ họa Intel® cho Windows* phiên bản 15.40/45.x.x đã biết các vấn đề bảo mật. Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, nó không được hỗ trợ bất kỳ bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc cập nhật bổ sung nào khác. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng càng sớm càng tốt.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của mình không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia diễn đàn.

Bạn cũng có thể truy cập Hỗ trợ cho Trình điều khiển Đồ họa Intel® bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.


Trợ giúp bổ sung

Xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel® của bạn


Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.


Chủ đề liên quan

Intel® Graphics Driver câu hỏi thường gặp

Trang web của nhà sản xuất máy tính

Câu hỏi thường gặp về Hỗ trợ Windows* 8 và Windows 8.1

Câu hỏi thường gặp về Hỗ trợ Windows 7

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.