Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.40]

18369
2/5/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver hành cho Braswell, thế hệ thứ 4 và 5.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 198.5 MB
 • SHA1: C4FABEDAC3AD2023CA14499599136E6214AD8480
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 110.6 MB
 • SHA1: 10A9FD0096560B87C79CACBBE8DDDB299C2E302C
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 205.9 MB
 • SHA1: 8D37ACACF7F63D8093459A1404FE9C61839C2A5B
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 113.6 MB
 • SHA1: 9DBDEDB1EF7636F2324D2D11832C9E923739D34E

Mô tả chi tiết

Hỗ trợ Hệ điều hành

Bộ xử lýlưu Intel® Core™ thế hệ thứ 4 và Bộ xử lý Intel® Pentium®/Bộ xử Celeron® Intel® có liên quan:

 • Chỉ cho Windows® 10, 64-bit và 32-bit
  • Hỗ trợ 32 bit giới hạn ở SKU cụ thể

Bộ xửlý có khả năng Intel® Core™ 5 và bộ xử lý Intel Pentium Intel® Celeron xử lý liên quan:

 • Windows 10, 64-bit và 32-bit
 • Windows 8.1*, 64-bit và 32-bit
 • Windows 7*, 64-bit và 32-bit

Trên các Braswell/Cherry Trail xử lý dòng bộ xử lý:

 • Windows 10, 64-bit và 32-bit
 • Windows 8.1, 64-bit và 32-bit
 • Windows 7, 64-bit và 32-bit

Có gì mới?

 • Bản phát hành này bao gồm các bản cập nhật bảo mật.

Ghi chú

 • Exe: Gói trình điều khiển ở định dạng .exe tự cài đặt dành cho hầu hết người dùng
 • .zip: Gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho các nhà phát triển và các chuyên gia CNTT

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.