Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

18369
2/5/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver cho các thế hệ Braswell, 4 và 5.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 198.5 MB
 • SHA1: C4FABEDAC3AD2023CA14499599136E6214AD8480
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 110.6 MB
 • SHA1: 10A9FD0096560B87C79CACBBE8DDDB299C2E302C
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 205.9 MB
 • SHA1: 8D37ACACF7F63D8093459A1404FE9C61839C2A5B
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 113.6 MB
 • SHA1: 9DBDEDB1EF7636F2324D2D11832C9E923739D34E

Mô tả chi tiết

Hỗ trợ hệ điều hành

Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 và các Bộ xử lý Intel Pentium®/Bộ xử lý Intel® Celeron® liên quan:

 • Chỉ Windows® 10, 64 bit và 32 bit
  • Hỗ trợ 32-bit được giới hạn trong các SKU cụ thể

Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 5 và các Bộ xử lý Intel Pentium/Bộ xử lý Intel Celeron liên quan:

 • Windows® 10, 64 bit và 32 bit
 • Windows 8.1*, 64-bit và 32-bit
 • Windows 7*, 64-bit và 32-bit

Trên các bộ xử lý dòng Braswell/Cherry Trail:

 • Windows 10, 64 bit và 32 bit
 • Windows 8.1, 64 bit và 32 bit
 • Windows 7, 64 bit và 32 bit

Có gì mới?

 • Bản phát hành này chứa các bản Cập Nhật bảo mật.

Ghi chú

 • .Exe: Các gói trình điều khiển ở định dạng .exe tự cài đặt dành cho hầu hết người dùng
 • .Zip: Các gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Giới thiệu về phần mềm Intel® và trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.