Intel® Computing Improvement Program

19296
1/10/2023

Giới thiệu

Intel muốn trao quyền cho bạn bằng cách cung cấp trải nghiệm máy tính tốt nhất. Chương trình này sử dụng thông tin về hiệu năng máy tính của bạn để thực hiện các cải tiến sản phẩm trong tương lai.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Microsoft Windows*
  • Kích thước: 25.2 MB
  • SHA1: F84FC79F5378A06596D343A4D76AC405E6E8EF3E

Mô tả chi tiết

Đơn giản chỉ cần tải xuống bên dưới và chấp nhận đồng ý—chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại. Intel sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu của bạn. Phần mềm này không thu thập tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc vị trí thực của bạn (ngoại trừ quốc gia).

Hãy xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách tham gia, dữ liệu được thu thập, quyền riêng tư và bảo mật cũng như cách rời khỏi chương trình.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.