Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL)

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo)

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Trình điều khiển Windows* cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 60X

Trình điều khiển Windows* Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 60X

Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S1200V3RPL/S1200V3RPO/S1200V3RPM cho EFI

Trình điều khiển Video Onboard cho Windows* dành cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® trước đây

Tiện ích S1200V3RP One Boot Flash

Trình điều khiển đồ họa pGFX cho Intel® Server Board S1200V3RPM

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

S1200V3RP BIOS, Cập nhật chương trình cơ sở & Tiện ích cấu hình cho Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

Trình điều khiển mạng onboard cho Linux*

Intel® Chipset Device Software cho S1200V3RP

Intel® Chipset Device Software cho HECI

Trình điều khiển Bộ điều khiển máy chủ Intel® USB 3.0 eXtensible cho S1200V3RP