Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Trình điều khiển Windows*® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 60X

16389
12/12/2018

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2 Windows* cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows* 8.1, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 761.4 KB
  • SHA1: DA1D26737D759759EAD302D9838AFAC4A38DFB36

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Intel Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP.

Gói này cũng bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel ESRT2 RAID khác, nhưng hỗ trợ cho các sản phẩm đó là trên cơ sở sản phẩm. Vui lòng xem từng sản phẩm được thử nghiệm Phần cứng và Danh sách Hệ điều hành (THOL) để biết chi tiết hỗ trợ.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = v18.01.2018.1107
Hệ điều hành được hỗ trợ = Microsoft Windows Server 2019* (x64), Microsoft Windows Server 2016* (x64), Microsoft Windows Server 2012* (x64), Microsoft Windows Server 2012 R2 (x64), Microsoft Windows 8* (x86,x64), Microsoft Windows 8.1* (x86,x64), Microsoft Windows® 10 (x86,x64)

Để biết tính tương thích của hệ điều hành, cũng tham khảo danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch cụ thể.

Các trình điều khiển này được chứng nhận WHQL và tất cả các tệp .cat cần thiết để cài đặt đều có trong các thư mục thích hợp.

Ghi chú bổ sung

  • Tham khảo trước tập tin readme.txt để biết thông tin chi tiết về các sản phẩm được hỗ trợ bổ sung và hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.