Trình điều khiển Video Onboard cho Windows* dành cho Hệ thống và Bo mạch Máy chủ Intel® trước đây

16358
1/17/2016

Giới thiệu

Chứa trình điều khiển tích hợp cho hệ điều hành Windows* Server 2012 và Windows Server 2012R2 (4.01.01.005).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows* 8.1
  • Kích thước: 3.6 MB
  • SHA1: 17D70F902ADE608F42F30A95413779FE29BE1D6F

Mô tả chi tiết

Để cài đặt trình điều khiển, chạy cài đặt. Tập tin BAT. Nếu trình điều khiển cài đặt thành công, nó sẽ hiển thị Cài đặt thành công.

Lưu ý: Trình điều khiển sẽ chỉ cài đặt trên Windows* Server 2012. Các trình điều khiển sẽ không hoạt động cho đến khi máy khởi động lại.

Tham khảo liên kết này để biết trình điều khiển video onboard dành cho Windows* Server 2016 và Windows® 10.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.