Trình điều khiển mạng tích hợp cho Linux*

16355
5/18/2014

Giới thiệu

Bản phát hành này bao gồm phần mềm và trình điều khiển cho bộ điều hợp mạng Intel PRO/100, Intel Gigabit và Intel 10GbE và kết nối mạng tích hợp.

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Family*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA1: 73CB5585A5E8293CD97645D9E5E6C8F3381B1AF5

Mô tả chi tiết

Untar và giải nén tệp và chạy /docs/index.htm để được hướng dẫn.Phần mềm này có thể chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.


Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.