Cách thiết lập Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

author-image

Bởi

Nền tảng Intel vPro® có chức năng quản lý cấp phần cứng cho các máy tính điểm cuối, do Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) cung cấp. Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) là phần mềm đám mây hiện đại có các chức năng của Intel® AMT tích hợp. Bạn có thể tích hợp Intel EMA vào các quy trình hỗ trợ CNTT hiện tại của bạn, để cải thiện khả năng truy cập vào hệ thống bảo mật điểm cuối, ngoài băng tần và quản lý từ xa máy tính doanh nghiệp từ hầu như bất kỳ nơi nào trên các mạng ở nơi làm việc đa thành phần của bạn.

Khi bạn đã cài đặt máy chủ Intel® EMA, quy trình thiết lập máy chủ để làm việc với Intel® AMT nhằm quản lý thiết bị sẽ không đổi, dù bạn cài đặt máy chủ tại cơ sở hoặc trên đám mây. Nói chung, quá trình thiết lập sẽ tạo ra một bên thuê, thêm người dùng, xác định nhóm điểm cuối cho các thiết bị sẽ do người dùng quản lý và tạo ra các tệp cài đặt tác nhân cho các thiết bị điểm cuối.

Tạo bên thuê và thêm người dùng

Bên thuê là một không gian sử dụng trong máy chủ Intel® EMA đại diện cho một thực thể doanh nghiệp cụ thể, như một tổ chức hoặc vị trí trong một công ty. Một máy chủ Intel® EMA có thể hỗ trợ nhiều bên thuê. Người dùng, nhóm điểm cuối và điểm cuối thuộc một bên thuê và tách biệt với các thành phần của bên thuê khác.

Mỗi bên thuê cần ít nhất một quản trị viên bên thuê (khác với quản trị viên chung Intel® EMA).

Lần đầu tiên bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên chung, bạn sẽ thấy màn hình Bắt đầu.

  1. Nhấp vào Tạo bên thuê, cung cấp tên và mô tả cho bên thuê mới, rồi nhấp vào Lưu.
  2. Trên bảng bên trái, hãy nhấp vào Người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng mới để tạo người dùng đầu tiên, quản trị viên bên thuê.
  3. Sau đó bạn có thể thêm người dùng nếu muốn, và bạn có thể sắp xếp họ thành nhóm người dùng. Tất cả người dùng đều có quyền truy cập vào tất cả điểm cuối của bên thuê (ngoài ra bạn có thể tạo nhóm người dùng có quyền truy cập chỉ đọc).

Tạo nhóm điểm cuối

Điểm cuối là thiết bị sẽ được bên thuê Intel® EMA quản lý và nhóm điểm cuối là một bộ thiết bị sẽ sử dụng cùng chính sách và hồ sơ Intel® AMT. Ví dụ: bạn có thể xác định máy tính xách tay hỗ trợ nền tảng Intel vPro® làm việc tại nhà làm nhóm điểm cuối hoặc bạn có thể có dùng các nhóm khác nhau cho các đội ngũ kế toán và kỹ thuật.

Bạn phải thiết lập Intel® AMT trên điểm cuối nếu định sử dụng các tính năng quản lý ngoài băng tần của Intel® EMA. Bạn có thể thiết lập Intel® AMT tự động trong quá trình tạo nhóm điểm cuối, nhưng chú ý rằng trước tiên bạn phải có chứng chỉ cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) Intel® AMT và tạo hồ sơ Intel® AMT.

Để tạo nhóm điểm cuối, trong khi đăng nhập với tư cách quản trị viên bên thuê:

  1. Trong phần Nhóm điểm cuối, hãy nhấp vào Nhóm điểm cuối mới.
  2. Điền vào các trường Tên nhóm, Mô tả nhómMật khẩu, sau đó trong Chính sách nhóm, hãy chọn tất cả các mục.
  3. Nhấp vào Lưu & Tự động thiết lập Intel AMT.
  4. Trên màn hình Lưu & Tự động thiết lập Intel AMT, hãy chọn hộp Bật, sau đó đảm bảo màn hình hiển thị hồ sơ Intel® AMT và cung cấp dựa trên máy chủ (HBP) là phương pháp kích hoạt.
  5. Nhập Mật khẩu quản trị, sau đó nhấp vào Lưu.

Hình 1. Cho phép người dùng Intel EMA có quyền thực thi trên các điểm cuối trong nhóm điểm cuối.

Tạo và cài đặt tệp cài đặt tác nhân

Sau khi bạn đã tạo nhóm điểm cuối và xác định chính sách nhóm cho nhóm đó, bạn sẽ tạo một cặp tệp để cài đặt tác nhân Intel® EMA trên từng máy trong nhóm dựa trên cấu hình nhóm điểm cuối.

  1. Chọn Dịch vụ Windows thích hợp (hầu như luôn là phiên bản 64-bit), sau đó nhấp vào Tải xuống.
  2. Nhấp vào Tải xuống bên cạnh tệp Chính sách tác nhân.

Bạn sẽ cần hai tệp đó cùng nhau—EMAAgent.exeEMAAgent.msh—để cài đặt tác nhân trên mỗi máy điểm cuối trong nhóm. (Ghi chú: Nếu bạn cần thay đổi tên tệp thì hãy thay đổi sao cho tên vẫn khớp với nhau.) Để đánh giá, bạn có thể cài đặt thủ công tác nhân Intel® EMA bằng lệnh quản trị emaagent.exe -fullinstall. Để đưa vào hoạt động, bạn thường sẽ sử dụng chức năng phân phối phần mềm từ công cụ quản lý hệ thống của mình.

Hình 2. Tải xuống hai tệp bạn sẽ cần để cài đặt tác nhân Intel EMA trên mỗi máy điểm cuối trong nhóm điểm cuối.

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về nền tảng Intel vPro, Intel AMT và cách sử dụng Intel EMA để quản lý thiết bị từ xa, hãy đọc bài viết “Dành cho CNTT: Hướng dẫn cách thực hiện đối với Nền tảng Intel vPro®."

Tiếp theo trong chuỗi video về vPro: Cách tạo hồ sơ Intel® AMT trong Intel® EMA.