Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6-10 - Windows*

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver cho Windows® 7 & 8.1* [15.40, thế hệ thứ 6]