Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6-10 - Windows*

762755
12/29/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver 31.0.101.2115 cho Đồ họa Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 và các bộ xử lý Intel Atom®, Pentium® và Celeron® liên quan.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 11 Family*
 • Kích thước: 499.4 MB
 • SHA1: 1AFF661BE1111CFBFF9DAE54D51ECE6EF5562068
 • Windows 11 Family*
 • Kích thước: 496.9 MB
 • SHA1: F83D4CDA206114A7E360F248DD5237B49A23B198

Mô tả chi tiết

Lưu ý:

Kết thúc cuộc đời

Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6 là sản phẩm "Kết thúc vòng đời" kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Để biết thêm thông tin hỗ trợ, hãy xem Tùy chọn hỗ trợ cho các sản phẩm đồ họa Intel® đã ngừng sản xuất.

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Cài đặt trình điều khiển đồ họa chung Intel này sẽ ghi đè lên trình điều khiển tùy chỉnh của nhà sản xuất máy tính (OEM) của bạn. Trình điều khiển OEM được lựa chọn cẩn thận và bao gồm các tính năng và giải pháp tùy chỉnh cho các vấn đề cụ thể của nền tảng. Trình điều khiển Intel chung cung cấp cho người dùng những cải tiến tính năng mới nhất và lớn nhất và sửa lỗi mà các OEM có thể chưa tùy chỉnh để giải quyết các nhu cầu cụ thể của nền tảng. Người dùng có thể kiểm tra các phiên bản OEM phù hợp tại các trang web OEM.

Tham chiếu hệ điều hành:

 • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 (1809)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 2019 (1903)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 5 năm 2020 (2004)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2020 (20H2)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật Tháng Năm 2021 (21H1)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật Tháng Mười Một 2021 (21H2)
 • Microsoft Windows 11*-64 - Cập nhật tháng 10/2021 (21H2)
 • Microsoft Windows 11-64 (22H2)

Nền tảng (Hỗ trợ Hệ điều hành)

 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 (Tên mã Skylake) (1903-21H1)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Tên mã Kaby Lake) (1903-21H1)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Tên mã Kaby Lake-R, Coffee Lake, Whiskey Lake) (1903+)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 9 (Tên mã Coffee Lake-R) (1903+)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10 (Mật danh Comet Lake, Amber Lake, Ice Lake) (1903+)
 • Bộ xử lý Intel® Core™ với Intel® Hybrid Technology (Mật danh Lakefield) (1909+)
 • Intel® Atom®, dòng bộ xử lý Pentium® và Celeron® (Tên mã Apollo Lake, Elkhart Lake) (1809+)
 • Dòng bộ xử lý Celeron® và Pentium® Intel® (Tên mã Gemini Lake, Jasper Lake) (1903-21H1, 1909+)

Ghi chú

 • Định dạng tự cài đặt (.exe) là phương pháp cài đặt dễ nhất và khuyến nghị của chúng tôi.
 • Định dạng cài đặt thủ công (.zip) dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT.

Xem Ghi chú Phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ và hơn thế nữa.

Giới thiệu về phần mềm Intel® và trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.